Trắc nghiệm polime có đáp án

15 câu hỏi trắc nghiệm kim chỉ nan polime và 1 số dạng bài xích tập bởi Kiến Guru biên soạn nhằm giúp các bạn đọc sâu rộng về lý thuyết bài học kinh nghiệm. Bài viết bao gồm 15 thắc mắc kim chỉ nan polime tất cả lời giải cùng một số ít dạng bài bác tập polime thường xuyên gặp, hy vọng rằng trên đây vẫn là tài liệu ôn tập có ích cho các bạn. Cùng xem thêm cùng với Kiến Guru nhé:

I. 15 thắc mắc lý thuyết polime

Bài 1:Những polime nào dưới đây có khả năng lưu giữ hóa?

A. Cao su buna – S

B. Cao su buna

C. Poliisopren

D. Cả A, B và C đều đúng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm polime có đáp án

Bài 2:Chất nào dưới đây có kỹ năng trùng hợp thành cao su?

A. CH2=C(CH3)CH=CH2

B. CH3– C(CH3)=C=CH2

C. CH3– CH = CH – CH3

D. CH3– CH2 – C ≡ CH

Bài 3:Poli (vinyl ancol) (PVA) là polime được điều chế thông qua phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây?

A. CH2=CH – COOCH3

B. CH2=CHCl

C. CH2=CH – COOC2H5

D. CH2=CH – OCOCH3

Bài 4:Cho các polime sau:

a) Tơ tằm b) Sợi bông c) Len d) Tơ enange) Tơ visteo f) Tơ Nilon – 6,6 g) Tơ axetat

Những loại polime làm sao phía trên có nguồn gốc xenlulozơ là:

A. b, e, g

B. a, b, c

C. d, f, g

D. a, f, g

Bài 5:Loại tơ nào dưới phía trên thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét?

A. Tơ capron

B. Tơ nilon – 6,6

C. Tơ lapsan

D. Tơ enang

Bài 6:Hợp chất nào tiếp sau đây không dùng để tổng thể caosu?

A. Butan

B. Isopren

C. Đivinyl

D. Clopren

Bài 7:Cao su buna được mang tới bằng phản ứng trùng hợp hợp chất nào sau đây?

A. CH2=CH – CH=CH2 và có mặt P

B. CH2=CH – CH=CH2 và có mặt S

C. CH2=CH – C(CH3)=CH2 và có mặt Na

D. CH2=CH – CH=CH2 và có mặt Na

Bài 8:Công thức cấu tạo của tơ nilon – 6,6 là:

A. < - NH – (CH2)4– NH – CO – (CH2)4 – CO - >n

B. < - NH – (CH2)6– NH – CO – (CH2)4 – CO - >n

C. < - NH – (CH2)6– NH – CO – (CH2)6 – CO - >n

D. < - NH – (CH2)4– NH – CO – (CH2)6 – CO - >n

Bài 9:Điều kiện để một monome tsay đắm gia phản ứng trùng hợp là:

A. Có sự liên hợp các liên kết đôi

B. Có liên kết đôi

C. Có từ nhì nhóm chức trở lên

D. Có nhì nhóm chức đầu mạch phản ứng được với nhau

Bài 10:Polime gồm cấu tạo mạng không khí (mạng lưới) là :

A. PE. B. Amilopectin. C. PVC. D. Nhựa bakelit.

Bài 11:Polistiren ko tđắm đuối gia phản nghịch ứng như thế nào trong số phản nghịch ứng sau ?

A. Đepolime hoá.

B. Tác dụng cùng với Cl2/tia nắng.

C. Tác dụng với NaOH (dung dịch).

D. Tác dụng cùng với Cl2 khi có mặt bột Fe.

Bài 12:Một mắt xích của teflon tất cả cấu tạo là :

A. –CH2–CH2– . B. –CCl2–CCl2–.

C. –CF2–CF2–. D. –CBr2–CBr2–.

Bài 13:Một polime Y có cấu tạo như sau :

... –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– ...

Công thức của polime Y đang là :

A. –CH2–CH2–CH2– .

B. –CH2–CH2–CH2–CH2– .

C. –CH2– .

D. –CH2–CH2– .

Bài 14:Dãy gồm những hóa học được dùng làm tổng thích hợp cao su Buna-S là :

A. CH2=C(CH¬3)–CH=CH2, C6H5–CH=CH2.

B. CH2=CH–CH=CH2, C6H5–CH=CH2.

Xem thêm: 1# Bản Đồ Khánh Hòa Chi Tiết Và Mới Nhất, Bản Đồ Khánh Hòa Chi Tiết Và Mới Nhất

C. CH2=CH–CH=CH2, CH3–CH=CH2.

D. CH2=CH–CH=CH2, diêm sinh.

Bài 15:Đồng trùng hòa hợp đivinyl và stiren nhận được cao su Buna-S bao gồm phương pháp cấu trúc là :

A. (–CH2–CH=CH–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

B. (–C2H–CH–CH–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

C. (–CH2–CH–CH=CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

D. (–CH2–CH2–CH2–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

II. Đáp án cùng giải đáp giải kim chỉ nan polime.

1

2

3

4

5

D

A

D

B

D

6

7

8

9

10

A

D

C

B

D

11

12

13

14

15

C

C

D

B

A

III. Dạng bài 3 tập triết lý polime hay thực hiện.

1.Chuỗi bội phản ứng chất hóa học của polime

Pmùi hương pháp & Ví dụ

Lý tmáu với Phương pháp giải

Nắm Chắn chắn các kiến thức về đặc điểm hóa học, pha chế polime nhất là bội phản ứng trùng hòa hợp, trùng ngưng.

Ví dụ minc họa

Bài 1:Hoàn thành sơ thứ phản bội ứng:

*

Hướng dẫn:

Phản ứng:

*

Bài 2:Viết pmùi hương trình hóa học của phản bội ứng đồng trùng hòa hợp chế tạo ra thành các polime trường đoản cú những monome sau:

a) Vinyl clorua cùng với vinyl axetatb) Buta -1,3- đien với stirenc) Aaxit metacrilic cùng với buta-1,3- đien

Hướng dẫn:

*

Bài 3:Cho sơ đồ phản ứng sau:

*

Vậy chất C là:

A. < - O – CH2– CO - >n

B. < - O – CH2– COO - >n

C. < -CH2– COO - >n

D. < – CH2– CO - >n

Hướng dẫn:

Phản ứng:

*

2. Phản ứng trùng đúng theo polime

Phương pháp và Ví dụ

Lý ttiết cùng Phương thơm pháp giải

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính khối lượng polime lúc biết lượng monome và hệ số trùng hợp n:

*

Ví dụ minc họa

Bài 1:Số mắt xích glucozơ tất cả trong 194,4 mg amilozơ là (cho biết thêm số Avogađro = 6,02.1023)

A. 1,3.10-3. B. 1. C. 7224.1017. D. 6501,6.1017.

Hướng dẫn:

Amilozơ là một trong những thành phân cấu tạo cần tinh bột, amilozơ là polime tất cả mạch ko phân nhánh, vì chưng nhiều mắt xích a-glucozơ –C6H10O5– links cùng nhau chế tạo thành.

*

Bài 2:Cứ 5,668 gam cao su bumãng cầu – S phản ứng vừa hết với 3,642 gam brom vào CCl4. Tỉ lệ của mắt xích butadien và stiren bên trong cao su buna – S là:

A. 1 : 4

B. 2 : 3

C. 1 : 5

D. 1 : 2

Hướng dẫn:

Đặt công thức cao su bumãng cầu – S có dạng:

< – CH2 – CH = CH – CH2 – >n<– CH(C6H5)– CH2 –>m

M = 54n + 104 gam

*

3.Hiệu suất làm phản ứng trùng thích hợp polime

Phương thơm pháp và Ví dụ

Lý ttiết với Phương thơm pháp giải

* Lưu ý:Hiệu suất cả quy trình là tích năng suất từng quy trình trơ khấc.

lấy ví dụ như minch họa

Bài 1:PVC được chế tạo từ khí vạn vật thiên nhiên theo sơ đồ làm phản ứng mang đến tiếp sau đây trong các số ấy bao gồm ghi chụ công suất của từng giai đoạn cung ứng. Tính thể tích khí vạn vật thiên nhiên (chứa 95% CH4và 5% các tạp chất trơ không giống theo thể tích) nghỉ ngơi ĐK tiêu chuẩn buộc phải để cung ứng được 10 tấn PVC.

Xem thêm: Các Loại Bát Ăn Cho Chó Mèo" Giá Tốt Tháng 4, 2021 Chó, Dụng Cụ Ăn Uống Cho Chó

*

Hướng dẫn:

Số mắt xích PVC là 10000/62,5(kmol)

Số mol CH4theo lí ttiết là 2.10000/62,5(kmol)

Số mol CH4 theo thực tiễn nên là :

*

Thể tích khí vạn vật thiên nhiên (đktc) cần lấy là: 493,83.22,4. 100/95 = 11644 m3

Bài 2:Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể tích axit nitric 99,6% (có khối lượng riêng biệt 1,52 g/ml) cần mang đến 59,4 kg xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 90%

A. 11,28 lít

B. 786 lít

C. 36,5 lít

D. 27,723 lít

Hướng dẫn:

15 câu kim chỉ nan polime với các dạng bài tập bên trên nhằm mục đích tổng thích hợp để nâng cấp kim chỉ nan với các bí quyết giải bài xích toán liên quan mang lại polime. Mong rằng chúng ta hãy chăm chút với có tác dụng bọn chúng thật nghiêm túc. Hẹn chúng ta sống những bài bác tiếp theo . Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức thật tốt.


Chuyên mục: Blogs