TỔ HỢP XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

Nhìn phổ biến, với Việc ko chuyển đổi quy chế tuyển chọn sinc 2021 của Sở GD & ĐT, những mã tổ hợp môn xét tuyển chọn đại học, cao đẳng vào trong năm này cũng không có biến hóa gì đối với năm 20trăng tròn.

Bạn đang xem: Tổ hợp xét tuyển đại học

*

Lúc đăng ký tuyển sinh, thí sinc đề xuất nắm vững mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ thiết yếu quy năm 2021 nhằm sàng lọc tổ hợp môn thi tương xứng cùng với ngành xét tuyển cùng thay bạo gan của bản thân.

Xem thêm: Nghề Bartender Là Gì ? Mô Tả Công Việc Và Mức Lương Bartender Trong Nhà Hàng

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ thiết yếu quy

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ chủ yếu quy được tiến hành phụ thuộc câu chữ gợi ý theo Công vnạp năng lượng số 310/KTKĐCLGD-TS ngày đôi mươi mon 03 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo nên. Bảng mã hóa những tổng hợp môn thi và xét tuyển Đại học tập, Cao đẳng chủ yếu quy được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng dạy dỗ, Sở GD&ĐT những thống kê.

Theo kia, mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển bao gồm 10 tổ hợp môn thi truyền thống lâu đời và 91 tổ hợp môn thi bắt đầu. Hình như, những trường Đại học, CĐ chọn lọc các tổ hợp môn xét tuyển nhờ vào ngành giảng dạy với trải đời riêng biệt của từng trường.

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ bao gồm quy năm 2021 rõ ràng nhỏng sau:
STTMã tổ hợpTổ hợp các môn xét tuyển
Các mã tổng hợp môn khối hận A (môn Toán thù với 2 môn khác)
1A00Tân oán, Vật Lý, Hóa Học
2A01Toán, Vật Lý. Tiếng Anh
3A02Toán thù, Vật lí, Sinch học
4A03Toán, Vật lí, Lịch sử
5A04Toán thù, Vật lí, Địa lí
6A05Toán thù, Hóa học, Lịch sử
7A06Tân oán, Hóa học, Địa lí
8A07Tân oán, Lịch sử, Địa lí
9A08Toán thù, Lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân
10A09Tân oán, Địa lý, Giáo dục đào tạo công dân
11A10Toán thù, Lý, Giáo dục công dân
12A11Tân oán, Hóa, Giáo dục đào tạo công dân
13A12Toán, Khoa học tập tự nhiên, KH xã hội
14A14Toán, Khoa học tập tự nhiên, Địa lí
15A15Toán thù, Khoa học tự nhiên, Địa lí
16A16Toán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Ngữ văn
17A17Toán thù, Vật lý, Khoa học tập thôn hội
18A18Tân oán, Hoá học tập, Khoa học tập thôn hội
Các mã tổng hợp môn kăn năn B (môn Tân oán, Sinch học tập và 1 môn khác)
19B00Toán thù, Hóa Học, Sinc Học
20B01Toán thù, Sinh học tập, Lịch sử
21B02Tân oán, Sinch học, Địa lí
22B03Toán thù, Sinc học tập, Ngữ văn
23B04Toán thù, Sinch học, Giáo dục công dân
24B05Toán thù, Sinh học tập, Khoa học tập xã hội
25B08Toán thù, Sinh học, Tiếng Anh
Các mã tổ hợp môn kân hận C (môn Ngữ văn uống và 2 môn khác)
26C00Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý
27C01Ngữ văn, Tân oán, Vật lí
28C02Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Hóa học
29C03Ngữ văn, Toán, Lịch sử
30C04Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Địa lí
31C05Ngữ văn uống, Vật lí, Hóa học
32C06Ngữ văn, Vật lí, Sinch học
33C07Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Lịch sử
34C08Ngữ văn, Hóa học, Sinc học
35C09Ngữ văn uống, Vật lí, Địa lí
36C10Ngữ văn uống, Hóa học tập, Lịch sử
37C12Ngữ văn, Sinc học tập, Lịch sử
38C13Ngữ văn uống, Sinh học tập, Địa lí
39C14Ngữ văn, Toán, Giáo dục đào tạo công dân
40C15Ngữ văn uống, Tân oán, Khoa học Xã hội
41C16Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, giáo dục và đào tạo công dân
42C17Ngữ văn uống, Hóa học, Giáo dục công dân
43C19Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục đào tạo công dân
44C20Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân
Các mã tổng hợp môn kăn năn D (môn Ngoại ngữ cùng 2 môn khác)
45D01Ngữ Văn uống, Toán, Tiếng Anh
46D02Ngữ Văn, Tân oán, Tiếng Nga
47D03Ngữ văn, Tân oán, Tiếng Pháp
48D04Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Tiếng Trung
49D05Ngữ văn uống, Toán, Tiếng Đức
50D06Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Tiếng Nhật
51D07Toán, Hóa học, Tiếng Anh
52D08Toán, Sinc học tập, Tiếng Anh
53D09Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
54D10Toán thù, Địa lí, Tiếng Anh
55D11Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
56D12Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
57D13Ngữ vnạp năng lượng, Sinh học tập, Tiếng Anh
58D14Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Anh
59D15Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
60D16Toán, Địa lí, Tiếng Đức
61D17Tân oán, Địa lí, Tiếng Nga
62D18Toán thù, Địa lí, Tiếng Nhật
63D19Toán thù, Địa lí, Tiếng Pháp
64D20Toán, Địa lí, Tiếng Trung
65D21Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Đức
66D22Toán, Hóa học tập, Tiếng Nga
67D23Tân oán, Hóa học, Tiếng Nhật
68D24Toán, Hóa học tập, Tiếng Pháp
69D25Toán, Hóa học tập, Tiếng Trung
70D26Toán, Vật lí, Tiếng Đức
71D27Toán thù, Vật lí, Tiếng Nga
72D28Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
73D29Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
74D30Tân oán, Vật lí, Tiếng Trung
75D31Toán thù, Sinh học, Tiếng Đức
76D32Toán, Sinh học tập, Tiếng Nga
77D33Tân oán, Sinh học, Tiếng Nhật
78D34Toán thù, Sinc học, Tiếng Pháp
79D35Toán thù, Sinch học tập, Tiếng Trung
80D41Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Đức
81D42Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
82D43Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Nhật
83D44Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
84D45Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Trung
85D52Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Nga
86D54Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Pháp
87D55Ngữ văn uống, Vật lí, Tiếng Trung
88D61Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Đức
89D62Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
90D63Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
91D64Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Pháp
92D65Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
93D66Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
94D68Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
95D69Ngữ Văn uống, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Nhật
96D70Ngữ Vnạp năng lượng, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
97D72Ngữ văn, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Anh
98D73Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Đức
99D74Ngữ văn, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng Nga
100D75Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Nhật
101D76Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Pháp
102D77Ngữ văn uống, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
103D78Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập làng hội, Tiếng Anh
104D79Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập xóm hội, Tiếng Đức
105D80Ngữ văn uống, Khoa học tập làng mạc hội, Tiếng Nga
106D81Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập thôn hội, Tiếng Nhật
107D82Ngữ văn uống, Khoa học thôn hội, Tiếng Pháp
108D83Ngữ văn, Khoa học tập buôn bản hội, Tiếng Trung
109D84Toán thù, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
110D85Tân oán, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Đức
111D86Tân oán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nga
112D87Tân oán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
113D88Tân oán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nhật
114D90Toán thù, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Anh
115D91Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
116D92Toán thù, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Đức
117D93Tân oán, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Nga
118D94Toán thù, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Nhật
119D95Toán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Trung
120D96Toán thù, Khoa học tập xóm hội, Anh
121D97Tân oán, Khoa học tập làng mạc hội, Anh
122D98Toán thù, Khoa học tập xã hội, Tiếng Đức
123D99Tân oán, Khoa học tập làng hội, Tiếng Nga
 Các mã tổ hợp môn khối Năng khiếu (có 1 hoặc 2 môn năng khiếu)
124H00Ngữ văn uống, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
125H01Toán, Ngữ văn, Vẽ
126H02Toán thù, Vẽ Hình họa thẩm mỹ, Vẽ trang trí màu
127H03Tân oán, Khoa học tập tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
128H04Tân oán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
129H05Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học thôn hội, Vẽ Năng khiếu
130H06Ngữ vnạp năng lượng, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
131H07Toán, Hình họa, Trang trí
132H08Ngữ văn uống, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
133K01Toán, Tiếng Anh, Tin học
134M00Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
135M01Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Năng khiếu
136M02Tân oán, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2
137M03Văn, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2
138M04Toán thù, Đọc nói diễn cảm, Hát – Múa
139M09Tân oán, NK Mầm non 1( nói cthị trấn, gọi, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
140M10Toán thù, Tiếng Anh, NK1
141M11Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Tiếng Anh
142M13Tân oán, Sinch học, Năng khiếu
143M14Ngữ văn, Năng khiếu báo chí truyền thông, Toán
144M15Ngữ văn uống, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
145M16Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu báo mạng, Vật lý
146M17Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu báo chí truyền thông, Lịch sử
147M18Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Ảnh báo mạng, Toán
148M19Ngữ văn, Năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Tiếng Anh
149M20Ngữ văn uống, Năng năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Vật lý
150M21Ngữ văn, Năng năng khiếu Ảnh báo chí truyền thông, Lịch sử
151M22Ngữ văn, Năng khiếu cù phyên truyền hình, Toán
152M23Ngữ văn uống, Năng năng khiếu cù phyên ổn tivi, Tiếng Ạnh
153M24Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu cù phyên truyền hình, Vật lý
154M25Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu con quay phyên ổn truyền họa, Lịch sử
155N00Ngữ văn, Năng năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
156N01Ngữ văn uống, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật
157N02Ngữ vnạp năng lượng, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
158N03Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
159N04Ngữ Văn, Năng khiếu trình diễn, Năng khiếu
160N05Ngữ Văn uống, Xây dựng kịch bản sự khiếu nại, Năng khiếu
161N06Ngữ vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
162N07Ngữ vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, siêng môn
163N08Ngữ văn uống , Hòa thanh, Phát triển chủ thể với phổ thơ
164N09Ngữ văn uống, Hòa thanh, Bốc thăm đề- lãnh đạo trên chỗ
165R00Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Năng năng khiếu báo chí
166R01Ngữ vnạp năng lượng, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
167R02Ngữ văn uống, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
168R03Ngữ vnạp năng lượng, giờ Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
169R04Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, Năng khiếu Kiến thức văn hóa truyền thống – xóm hội – nghệ thuật
170R05Ngữ văn uống, tiếng Anh, Năng khiếu kỹ năng và kiến thức truyền thông
171S00Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
172S01Toán, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
173T00Tân oán, Sinc học tập, Năng năng khiếu TDTT
174T01Toán, Ngữ văn, Năng năng khiếu TDTT
175T02Ngữ vnạp năng lượng, Sinc, Năng khiếu TDTT
176T03Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT
177T04Tân oán, Lý, Năng năng khiếu TDTT
178T05Ngữ vnạp năng lượng, giáo dục và đào tạo công dân, Năng kiếu
179V00Toán thù, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
180V01Toán thù, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
181V02VẼ MT, Tân oán, Tiếng Anh
182V03VẼ MT, Toán thù, Hóa
183V04Ngữ văn uống, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
184V05Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
185V06Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
186V07Toán thù, giờ Đức, Vẽ mỹ thuật
187V08Tân oán, giờ đồng hồ Nga, Vẽ mỹ thuật
188V09Tân oán, giờ Nhật, Vẽ mỹ thuật
189V10Toán thù, giờ đồng hồ Pháp, Vẽ mỹ thuật
190V11Toán thù, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật