Tính bằng cách thuận tiện nhất lop 5

Bài 3: Mỗi chiếc áo may không còn 1,15m vải vóc ; từng dòng quần may không còn 1,35m vải. Hỏi may 4 mẫu áo và 2 cái quần như vậy hết tất cả bao nhiêu mét vải ?

Bài 4: Một fan đi xe đạp từ A dịp 7 giờ 30 phút cùng mang lại B cơ hội 8 tiếng 15 phút ít với gia tốc 12,6 km/tiếng. Tính quãng con đường AB.

Bạn đang xem: Tính bằng cách thuận tiện nhất lop 5

Tuần 31 – Đề 2

Bài 1: Tính bằng cách thuận lợi tuyệt nhất :

a) 12,75 – 7,28 – 1,72 ;

b) 16,34 – 12,45 + 8,45 ;

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532.

Bài 2: Tìm x :

Bài 3: Một người mua 1,5kg gạo nếp hết 10 800 đồng. Người kia thiết lập thêm một lượng gạo tẻ vội rưỡi lượng gạo nếp với cái giá chi phí 1kg gạo tẻ chỉ bằng 

*
 tầm giá 1kilogam gạo nếp. Hỏi bạn đó download gạo hết tất cả từng nào chi phí ?

Bài 4: Tìm số bị chia và số phân chia vào một phxay chia bao gồm số dư bằng 0, biết rằng nếu chia số bị phân tách mang lại 3 lần số chia thì được 0,75 ; giả dụ chia số bị chia đến 2 lần tmùi hương thì cũng rất được 0,75.

Đáp án tuần 31 – Đề 1

Bài 1:

a) (2,468 + 1,057) x 0,72 = 3,525 x 0,72

= 2 538.

b) (2,468 – 1,057) x 0,72 = 1,411 x 0,72

= 1,01592.

Bài 2:

a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7 = (12,3 + 7,7) x 4,5

= đôi mươi x 4,5 = 90.

b) 2,5 x 3,6 x 4 = 2,5 x 4 x 3,6

= 10 x 3,6 = 36.

c) 3,75 x 6,8 – 6,8 x 3,74 = (3,75 – 3,74) x 6,8

= 0,01 x 6,8 = 0,068.

Xem thêm: Cách Làm Khoai Lang Chiên Ngào Đường Giòn Ngon Ăn Chơi Tại Nhà

d) 7,89 x 0,5 x trăng tròn = 7,89 x 10

= 78,9.

Bài 3:

Bài giải :

May 4 áo không còn số vải là :

1,15 x 4 = 4,6 (m)

May 2 quần hết số vải vóc là :

1,35 x 2 = 2,7 (m)

May 4 áo cùng 2 quần hết số vải vóc là :

4,6 + 2,7 = 7,3 (m)

Đáp số : 7,3m.

Bài 4:

Bài giải:

Thời gian fan kia đi từ bỏ A mang đến B là :

8 giờ đồng hồ 15 phút ít – 7 tiếng trong vòng 30 phút = 45 phút

45 phút ít = 0,75 giờ

Quãng con đường AB lâu năm là :

12,6 x 0,75 = 9,45 (km)

Đáp số : 9,45km

Đáp án tuần 31 – Đề 2

Bài 1:

a)12,75 – 7,28 – 1,72=12,75 – (7,28 + 1,72)
=12,75 – 9 = 3,75.
b)16,34 – 12,45 + 8,45=16,34 – (12,45 – 8,45)
=16,34-4 = 12,34.

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5)

= 1 + 1 x 1 = 2

Bài 2:

Bài 3:

Bài giải:

Gấp rưỡi là vội vàng 1,5 lần.

Người kia tải số gạo tẻ là :

1,5 x 1,5 = 2,25 (kg)

Giá tiền 1 kilogam gạo nếp lả :

10800 : 1,5 = 7200 (đồng)

Giá tiền 1 kg gạo tẻ là :

7200 x 

*
 = 4800 (đồng)

Số chi phí download gạo tẻ là :

4800 x 2,25 = 10800 (đồng)

Toàn bộ số tiền download gạo là :

10800 + 10800 = 21600 (đồng)

Đáp số : 21 600 đồng.

Xem thêm: 2 Loại Sơn Cách Nhiệt, Sơn Chống Nóng Có Hiệu Quả Không? 2 Loại Sơn Cách Nhiệt Chống Nóng

Bài 4:

Bài giải:

khi số bị phân chia không thay đổi, giả dụ số chia gấp 3 lần thì thương thơm giảm lần. Thương thơm giảm 3 lần được 0,75, cần thương thơm cần search là :

0,75 x 3 = 2,25.

khi số bị chia không đổi, trường hợp thương vội gấp đôi thì số phân tách bớt 2 lần. Số phân tách sút gấp đôi được 0,75, bắt buộc số phân chia đề nghị tìm kiếm là :


Chuyên mục: Blogs