Hầu hết phần đông người khi bắt đầu học tập lập trình web phần đông nhận được lời khulặng là ban đầu từ HTML. Tuy nhiên, phiên bản thân HTML ko có khá nhiều can dự với lô ghích để chúng ta cũng có thể học tập.

Có thể chúng ta đắn đo, phần nhiều số đông liên tưởng thân trang web với người tiêu dùng như: hiện tại popup, hiệu ứng, slideshows hình họa hay submit dữ liệu lên server… hầu hết được thực hiện bởi Javascript.

Để phát triển những trang web hay ứng dụng web tương tác với người tiêu dùng điều này, bạn phải làm thân quen với những khái niệm cơ bản về Javascript. Việc từ học Javascript không thể cực nhọc, chỉ việc chúng ta hiểu được bốn tưởng ban đầu của nó. Thì việc học tập vẫn cực thuận lợi.