đề cương ôn tập toán lớp 3 học kỳ 2 năm 2020

Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 môn Tân oán lớp 3 bao gồm những dạng bài tập trung tâm giúp những em học viên ôn luyện ôn thi chuẩn bị cho những bài xích thi cuối học tập kì 2 lớp 3. Đồng thời đây cũng là tư liệu cho các thầy cô khi khuyên bảo ôn tập môn Toán thù cuối học tập kì 2 cho các em học sinh. Mời các bạn thuộc xem thêm và download về chi tiết.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập toán lớp 3 học kỳ 2 năm 2020


Chủ đề: So sánh những số trong phạm vi 100 000

Bài 1. Viết tiếp số tương thích vào bên dưới mỗi vạch:

Bài 2. Viết những số sau theo mẫu:

Viết số

Đọc số

65 097

Sáu mươi lăm ngàn ko trăm chín mươi bảy

…………

Chín mươi nhì nghìn bảy trăm linch ba

24 787

 

54 645

 

……….

Hai mươi kiểu mẫu nghìn chín trăm sáu mươi tư

87 235

 

………..

Tám mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi chín

65 898

 

98 587

 

Bài 3. A, Viết những số sau theo mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2

4 985 =…………………………………..

4 091 =…………………………………..

7 945 =…………………………………..

2 986 = ………………………………….

3 098 =…………………………………..

9 086 =…………………………………..

2 980 =…………………………………..

4 9trăng tròn =…………………………………..

7 888 =…………………………………..

1 753 =…………………………………..

3 765 =…………………………………..

8 050 =…………………………………..

65 999 =…………………………………..

43 909 =………………………………..

12 000 =…………………………………..

24 091 =………………………………..

B, Viết những tổng theo mẫu: 6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348

5 000 + 400 + 90 + 2 = …………..

6 000 + 90 + 9 = ……………..

9 000 + 6 = …………..

5 000 + 800 + 3 = ……………..

5 000 + 800 + 6 = …………..

3 000 + 30 = ……………..

7 000 + 400 = …………..

7 000 + 1 = ……………..

6 000 + 200 + 90 = …………..

9 000 + 50 + 7 = ……………..

2 000 + 90 + 2 = …………..

1 000 + 500 = ……………..

60 000 + 70 + 3 = …………….

80 000 + 8 = ………………

90 000 + 9 000 = …………….

60 000 + 40 = ………………..

Bài 4. Viết số phù hợp vào khu vực chấm

A, 3005; 3010; 3015;................;................. .


B, 91 100; 91 200; 91 300; .................; ..................... .

C, 58 000; 58 010; 58 020; ....................; ..................... .

D, 7108; ..............; 7010; 7011; ................; ..................... .

E, ...............; 14 300; 14 350; ..................; ................... .

Bài 5. Điền dấu >

65 255 ……… 65 255

12 092 ……… 13 000

90 258 ……… 90 285

75 242 ……… 75 243

20 549 ………… 30 041 - 430

60 679 ………… 65 908 - 2542

53 652 + 3215 …………….. 54 245

462 + 54 254 …………….. 60 000

70 000 + 30 000…………… 100 000

90 000 - 3000…………… 80 000

Bài 6. Tìm số lớn số 1 trong những số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 7. Tìm số bé xíu độc nhất vô nhị trong những số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 8. Viết các số sau theo sản phẩm tự từ bỏ mập mang lại bé:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

.........................................................................................................

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

.........................................................................................................

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

.........................................................................................................

Bài 9. Viết những số sau theo đồ vật trường đoản cú trường đoản cú bé nhỏ cho lớn:


a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

.........................................................................................................

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

.........................................................................................................

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

.........................................................................................................

Bài 10. Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

A, Số tức thì sau của 9999 là:…………..

F, Số tức tốc sau của 65 975 là:…………..

B, Số ngay tắp lự sau của 8999 là:…………..

G, Số liền sau của trăng tròn 099 là:…………..

C, Số ngay tức thì sau của 90 099 là:…………..

H, Số ngay tắp lự sau của 16 001 là:…………..

D, Số ngay thức thì trước của 60 000 là:…………..

Xem thêm: Giá Tôm Càng Xanh Hôm Nay - Tôm Càng Xanh Siêu To Khổng Lồ Giá Rẻ

I, Số tức thời trước của 76 090 là:…………..

E, Số ngay tắp lự trước của 78 090 là:…………..

K, Số ngay tức thì trước của 54 985 là:…………..

Bài 11. Ba số làm việc chiếc nào được viết theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú bé bỏng mang lại lớn?

A, 76 888; 76 889; 76 900

C, 25 099; 31 084; 27 099

B, 54 900; 54 899; 54 888

D, 98 000; 99 000; 98 999

Bài 12. Ba số ngơi nghỉ cái như thế nào được viết theo trang bị trường đoản cú từ bỏ lớn mang đến bé?

A, 76 888; 76 889; 76 900

C, 25 099; 31 084; 27 099

B, 54 900; 54 899; 54 888

D, 98 000; 99 000; 98 999

Bài 13. Khoanh vào số lớn số 1 trong những số sau?

A, 76 888; 76 889; 76 900

C, 25 099; 31 084; 27 099

B, 54 900; 54 899; 54 888

D, 98 000; 99 000; 98 999

Bài 14. Khoanh vào số bé nhỏ nhất trong những số sau?

A, 76 888; 76 889; 76 900

C, 25 099; 31 084; 27 099

B, 54 900; 54 899; 54 888

D, 98 000; 99 000; 98 999

Chủ đề: Ôn tập tứ phnghiền tính vào phạm vi 100 0000

Bài 1. Tính nhẩm:

60 000 + 30 000 = ………………

52 000 + 4 000 = ………………

90 000 – 40 000 = ………………

76 000 – 3 000 = ………………

35 000 + 5 000 = ………….

31 000 + 900 = ………….

30 000 x 2 = …………….

12 000 x 2 = …………….

80 000 : 2 = ……………

30 000 : 2 = ……………

52 000 – 2 000 = ………….

72 000 : 8 = ………….


Bài 2. Tính các phép tính sau:

Bài 3. Một cửa hàng bao gồm 90 000 kg gạo, lần đầu tiên bán tốt 28 000 kilogam gạo, lần sau bán tốt 30 000 kilogam gạo. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu kilogam gạo? (giải bằng 2 cách)

Bài giải phương pháp 1:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài giải bí quyết 2:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4. Tính nhẩm:

40 000 + 50 000 – 30 000 =

90 000 - 50 000 – 30 000 =

(40 000 + 50 000) – 30 000 =

90 000 - 50 000 + 30 000 =

40 000 + (50 000 – 30 000) =

90 000 – (50 000 + 30 000) =

80 000 - (50 000 – 30 000) =

70 000 + đôi mươi 000 – 60 000 =

80 000 - (50 000 + 30 000) =

90 000 - 50 000 + 10 000 =

3000 x 2 : 3 =

9000 – 2000 x 2 =

4900 : 7 x 3 =

2000 x 3 + 4000 =

4000 : 8 x 2 =

8000 : 4 : 2 =

5000 x 2 : 5 =

8000 – 2000 : 2 =

8000 : 2 + 3000 =

4000 + 2000 x 2 =

Bài 5. Tìm X

X + 5425 = 7985

6523 + X = 9426

2 x X = 76490

X : 3 = 6534

X x 4 = 9632

6522 - X = 2174

X + 10984 = 90632

65362 - X = 10009

Bài 6. Mua 6 loại cây bút cùng loại bắt buộc trả 36 600 đồng. Hỏi cài 9 dòng cây viết như thế yêu cầu trả bao nhiêu tiền?

.........................................................................................................

.........................................................................................................


.........................................................................................................

Bài 7. Một cửa hàng gồm 6906l dầu, sẽ bán được 1/3 số dầu đó. Hỏi siêu thị kia sót lại từng nào lkhông nhiều dầu?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 8. Một hình vuông vắn gồm chu vi là 880 cm, tính diện tích S hình vuông vắn đó?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 9. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn là 13 dm. Chiều dài vội vàng 2 lần chiều rộng lớn. Tính diện tích S hình chữ nhật đó?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Số có năm chục nghìn, sáu ngàn, hai trăm, tám đơn vị chức năng viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số ngay tức khắc trước số lớn nhất gồm năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =... m. Số phù hợp điền vào địa điểm trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: Hình vuông tất cả cạnh là 8centimet thì diện tích là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 7cm, chiều rộng 5centimet là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: Tìm X (M 2 - 2 điểm)

X : 3 = 17420 71542 - X = 51079

Câu 9: 5 xe cộ sở hữu chnghỉ ngơi được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe pháo sở hữu như thế chnghỉ ngơi được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết mức chsinh hoạt của mỗi xe là tương đồng.) (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Tìm tích của số lớn nhất bao gồm 4 chữ số với số chẵn lớn nhất có 1 chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9x4 - 36)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán thù – Kân hận 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B - 0,5 điểm

Câu 3: C - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: A - 0,5 điểm

II. phần trường đoản cú luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS trường đoản cú Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) Tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 4trăng tròn x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 - X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = 20 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe cộ thiết lập chsinh sống được số sản phẩm là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe sở hữu chở số sản phẩm là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kilogam hàng


Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 bao gồm 4 chữ số là 9999. Số chẵn lớn nhất có một chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích bắt buộc tra cứu là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9 x 4 - 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 2

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay tức khắc sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số lớn nhất trong các số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: Hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều nhiều năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. đôi mươi cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 5: Khoanh vào kết quả đúng:

Số phù hợp đề xuất điền vào vị trí chấm nhằm 6m 7cm = ...... cm là:

A. 67

B. 607 cm

C. 670

D. 607

Câu 6. Tìm x:

a) x – 357 = 4 236

b) x : 7 = 4214

Câu 7: Viết những số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo đồ vật từ tự Khủng mang đến bé nhỏ là:

......................................................................

Câu 8: Một nhóm công nhân buộc phải sửa quãng mặt đường dài 4 215 m, team này đã sửa được 1/3 quãng mặt đường. Hỏi đội người công nhân này còn đề nghị sửa từng nào mét con đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 8m, Chiều dài ra hơn chiều rộng 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: .....................

Câu 10: Túi thứ nhất đựng được 18 kilogam gạo, túi trang bị nhì đựng được cấp 3 lần túi đầu tiên. Hỏi cả hai túi đựng được toàn bộ bao nhiêu kg gạo?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1 041 x 7 = 7287

d) 24 672 : 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x – 357 = 4 236

=> x = 4 236 + 357 = 4593

b) x : 7 = 4214

=> x = 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ Thđọng trường đoản cú đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng mặt đường là: 4 215 : 3 = 1 405 (m) 0.5 đ

Quãng đường còn cần sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 (m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi thứ hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi trang bị nhị đựng được cấp 3 lần túi thứ nhất, yêu cầu cả nhị túi đựng được số gạo vội 3 + 1 = 4 (lần) túi thứ nhất.

Vậy cả nhị túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Đề 3

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (Mức 1)

a) Số tức tốc sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số lớn nhất trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 tiếng 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng tư là thiết bị sáu. Ngày 4 mon 5 là máy mấy?

A. Thứ tư

B. Thứ năm

C. Thđọng bảy

D. Chủ nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: = (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 5trăng tròn + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2)

a) Diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm²

B. 24cm

C. trăng tròn cm²

D. đôi mươi cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào khu vực chnóng là: (Mức 1)

A. 1 207 dm

B. 127 dm

C. 1 270 dm

D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 6: (1,0 điểm). Tính quý giá của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = ………….

Câu 7: (1,0 điểm). Tìm x: (Mức 2)

a) x x 6 = 2 412

b) x : 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một tín đồ đi xe hơi trong 2 tiếng đi được 82 km. Hỏi trong 5 tiếng bạn kia đi ô tô đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng từng câu được 0,25 điểm.

a). A b). C c). D d). B

Câu 2: (1,0 điểm). Điền đúng kết quả mỗi dòng được 0,25 điểm.

a) 76 635 17 698 (0,25 điểm).

c) 47 526 = 47 5đôi mươi + 6 (0,25 điểm).

d) 92 569

Câu 5: (2,0 điểm).

- Đặt tính với tính đúng kết quả mỗi bài xích được 0,5 điểm; thiếu hụt lốt gạch ngang 2 diệt trừ 0,25 điểm.

- Sắp đúng phxay tính, không đúng kết quả, từng bài bác được 0,25 điểm.

Kết trái đúng:

a) 38 707

b) 82 328

c) 7 287

d) 4 112

Câu 6: (1,0 điểm). Tính đúng từng bước tính được 0,5 điểm.

a) 229 + 126 x 3 = 229 + 378 (0,25 điểm).

= 607 (0,25 điểm).

b). (9 759 – 7 428) x 2 = 2 331 x 2 (0,25 điểm).

= 4 662 (0,25 điểm).

Câu 7: (1,0 điểm). Tìm x: Tính đúng từng câu được 0,5 điểm; từng bước một tính đúng 0,25 điểm.

a). x x 6 = 2 412

x = 2 412 : 6 (0,25 điểm).

x = 402 (0,25 điểm).b). x : 3 = 1 824

x= 1 824 x 3 (0,25 điểm).

x = 5 472 (0,25 điểm).

Câu 8: (2,0 điểm). Bài giải:

Trong 1 giờ đồng hồ bạn đi ô tô đi được là: (0,25 điểm).

82 : 2 = 41 (km). (0,75 điểm).

Trong 5 tiếng fan đi ô tô đi được là: (0,25 điểm).

41 x 5 = 205 (km). (0,5 điểm).

Đáp số: 205 km. (0,25 điểm).

Lưu ý: Học sinh tất cả câu lời văn không giống đúng vẫn được 0,25 điểm.

- Ví dụ: Quãng đường bạn đó đi ô tô trong 1 giờ là.

Người kia đi xe hơi trong 1 tiếng được là.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 điểm

Câu 1: Số ngay tức khắc sau số 12075 là: (0,5đ)

A. 12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 gọi là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm ba tư

B. Mười bảy ngàn ba trăm chín mươi tư

C. Mười bảy nghìn chín cha tư

D. Mười bảy nghìn chín trăm ba mươi tư

Câu 3. Giá trị của biểu thức 13đôi mươi + 2112 : 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết trái của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Từ 6 giờ kém 5 phút mang lại 6 tiếng 5 phút là bao nhiêu phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

II. PHẦN TỰ LUẬN 5 điểm

Câu 7. Tìm x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. x x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

a. 10712 : 4

b. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông vắn bao gồm chu vi 2dm 4centimet. Hỏi hình vuông đó tất cả diện tích S bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một số hiểu được khi vội số kia lên 4 lần rồi sút 7 lần thì được 12. (1 đ)

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 7. Tìm x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. x x 3 = 12485

x = 12486 : 3

x = 4162

Câu 8:

a. 10712 : 4 = 2678

b. 14273 x 3 = 42819

Câu 9:(2đ) Bài giải

Đổi: 2dm 4cm = 24centimet (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông là: (0,25 đ)

24 : 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 bé thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4 : 7 = 12

x = 12 x 7 : 4

x = 21

Vậy số đó là: 21.

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Đề 5

Câu 1. (Mđơn điểm)

a. Trong những số: 42078, 42075, 42090, 42100, 42099, 42109, 43000.

Số lớn nhất là:

A. 42 099

B. 43 000

C. 42 075

D. 42 090

b. Số ngay tức thì sau của 78999 là:

A.78901

B. 78991

C. 79000

D. 78100

Câu 2. (Msolo điểm)

a. Dãy số : 9; 1999; 199; 2009; 1000; 79768; 9999; 17 gồm tất cả mấy số?

A. 11 số

B. 8 số

C. 9 số

D. 10 số

b. Giá trị của số 5 trong các 65478 là:

A. 5000

B. 500

C. 50 000

D. 50

Câu 3. (M2 -1 điểm)

a. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:

A. 4660

B. 4960

C. 4860

D. 4760

b. Kết quả của phnghiền trừ 85371- 9046 là:

A. 86335

B. 76325

C. 76335

D. 86325

Câu 4. (M2 - 1điểm)

a. 2 tiếng = … phút Số phù hợp điền vào khu vực chnóng là:

A. 1đôi mươi phút

B. 110 phút

C. 60 phút

D. 240 phút

b. Thđọng năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi đồ vật năm tuần sau là ngày nào?

A. Ngày 1

B. Ngày 2

C. Ngày 3

D. Ngày 4

Câu 5. (M3-1 điểm) Mua 2kg gạo không còn 18000 đồng. Vậy cài 5 kg gạo không còn số tiền là:

A. 35 000 đồng

B. 40 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 50 000 đồng

Câu 6. Hình trên có từng nào hình tam giác, từng nào hình tứ đọng giác: (M4 -1 điểm)

A. 9 hình tam giác, 2 hình tứ giác

B. 5 hình tam giác, 4 hình tđọng giác

C. 5 hình tam giác, 5 hình tứ đọng giác

D. 9 hình tam giác, 4 hình tứ giác

Câu 7: (M3-1 điểm) Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 12 cm, chiều rộng lớn bằng 1/3 chiều lâu năm. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 32 cm

B. 16 cm

C. 18 cm

D. 36 cm

Câu 8: (M1 -1 điểm) Đặt tính rồi tính: (M1 -1 điểm)

14754 + 23680

15840 – 8795

12936 x 3

68325 : 8

Câu 9: (M2 -1 điểm) Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô kia đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét?

Câu 10: (M4 -1 điểm) Tìm x

a) x x 6 = 3048 : 2

b) 56 : x = 1326 – 1318

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1. (M1-0, 5 điểm)

a, B. 43 000

b, C. 79000

Câu 2. (M1-0, 5 điểm)

a, B. 8 số

b, A. 5000

Câu 3. (M1-0, 5 điểm)

a, D. 4760

b, B. 76325

Câu 4. (M1-0, 5 điểm)

a, A. 1trăng tròn phút

b, A. Ngày 1

Câu 5. (M2 -0, 5 điểm) C. 45 000 đồng

Câu 6. (M2-0, 5 điểm) D. 9 hình tam giác, 4 hình tứ giác

Câu 7. (M2 -0, 5 điểm) A. 32 cm

Câu 8. (M3-0, 5 điểm)

a) 14 754 + 23 680 = 38 434

b) 15 840 – 8795 = 7045

c) 12 936 x 3 = 38 808

d) 68325 : 8 = 854 (dư 5)

Câu 9. (M3-1 điểm)

Bài giải:

Quãng mặt đường ô tô đi vào một giờ là: (0, 25 điểm)

32 624: 8 = 4078 (km) (0, 75 điểm)

Quãng con đường ô tô đi vào 3h là: (0, 25 điểm)

4078 x 3 = 12 234 (km) (0, 5 điểm)

Đáp số: 12 234 km (0, 25 điểm)

............................................................

Xem thêm: Sách Cơ Chế Triệu Chứng Học

Những đề thi này được savoirjoaillerie.com học hỏi cùng chọn lọc từ các trường đái học trên cả nước nhằm mục tiêu đem về đến học sinh lớp 3 gần như đề ôn thi học kì chất lượng duy nhất. Mời những em cùng quý phú huynh cài đặt miễn giá thành đề thi về cùng ôn luyện. Các bậc phú huynh hoàn toàn có thể giải đáp con em của mình bản thân trường đoản cú thực hành thực tế và chấm điểm bài xích làm cho của chính mình khả quan với chính xác độc nhất.


Chuyên mục: Blogs