Moustache là gì

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự savoirjoaillerie.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Moustache là gì

The ones with mustaches protect society from those without, those with beards from those without, those with jeans from those with ties, those with overcoats from those with parkas.
Although men with beards over all scored better than men with only mustaches, the mustached men scored much higher than those men who were clean-shaven.
Its head is bulky, & the face is blaông xã and white; males have sầu distinctive blaông xã mustaches and stiff whiskers.
In customize characters, players may choose: gender, costumes, skin tone, hat, hairstyle, accessories, mustache, beard, earrings, traits, chất lượng, và rise lớn power.
Fiennes, with his rapid-fire delivery & rapier mustache, is hilarious, dapper & total perfection.
Các quan điểm của những ví dụ không diễn tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên savoirjoaillerie.com savoirjoaillerie.com hoặc của savoirjoaillerie.com University Press tốt của các nhà cấp giấy phép.
*

newspapers and magazines, và those parts of television and radio that broadcast news, or reporters and photographers who work for them

Về bài toán này


Xem thêm: Kiểm Tra Lg Chính Hãng, Ngày Tháng Sản Xuất + Down Kdz, Hướng Dẫn 3 Bước Kiểm Tra Lg G6 Cũ Nhanh Và

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn savoirjoaillerie.com English savoirjoaillerie.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Steam Family Share Steam Là Gì Nó Làm), Family Library Sharing

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs