Lbo là gì

an occasion when a small company buys a larger one using money borrowed against the value of the equipment, buildings, etc. of both companies


Bạn đang xem: Lbo là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ savoirjoaillerie.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Trivest was an early entrant khổng lồ the leveraged buyout space in the early 1980s and has completed investments in over 200 companies representing over $5.0 billion in value since its founding.
Blackstone"s private equity business has been one of the largest investors in leveraged buyout transactions over the last decade, while its real estate business has actively acquired commercial real estate.
Carlyle"s private equity business has been one of the largest investors in leveraged buyout transactions over the last decade, while its real estate business has actively acquired commercial real estate.
Riklis achieved his wealth by inventing complicated paper schemes like junk bonds và leveraged buyouts.
Apollo invests through a variety of private equity strategies, most notably leveraged buyouts và distressed buyouts & debt investments.
This is typically done through a leveraged buyout và occurs when the buyers believe the securities have sầu been undervalued by investors.
In a move khổng lồ avoid the takeover, management took the company private by engineering a $2.1 billion leveraged buyout.
At the time it was raised, the firm"s new fund ranked among the largest raised for leveraged buyout transactions.
The firm employs a hybrid strategy making growth capital investments in developing companies và acquiring mature companies through leveraged buyout and recapitalization transactions.


Xem thêm: Nên Ăn Bao Nhiêu Quả Óc Chó Có Ăn Sống Được Không ? Cách Sử Dụng Phù Hợp Cho Sức Khỏe

Các quan điểm của những ví dụ không biểu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên savoirjoaillerie.com savoirjoaillerie.com hoặc của savoirjoaillerie.com University Press tốt của các công ty cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn savoirjoaillerie.com English savoirjoaillerie.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Gia Sư Dạy Lớp 12 Tại Hà Nội, Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lớp 12

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs