Hợp đồng mua bán đất đai

*

...một số loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, cố kỉnh cơ hội có tác dụng nhiều...

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán đất đai


*
Sơ thứ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁPhường LUẬT
*

*
Mẫu hòa hợp đồng

HỢP. ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢPhường ĐỒNG SỐ: …………………CN

………….., ngày…..tháng……năm…….

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Bên chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất

Ông (Bà): ................................................................................................sinh vào năm............................

- Chứng minh quần chúng số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…...

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………

2. Bên dấn ủy quyền quyền áp dụng đất

Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm............................

- Chứng minh dân chúng số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…...

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ hay trú: ……………………………………………………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):

- Đại diện cho (so với tổ chức): ………………………………………………………………………………

- Số năng lượng điện thoại: …………………………………………………… Fax...........................................(nếu có)

Thửa khu đất gửi nhượng

- Diện tích khu đất đưa nhượng: …………………………………………….. m2

- Loại đất: ……………………….Hạng khu đất (nếu như có) .................................

- Thửa số: …………………………………………………………………………

- Tờ bạn dạng trang bị số: …………………………………………………………………..

- Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………………………..

- Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số: ……………………….vị..........................................cấp ngày........ tháng ........ năm…….

Tài sản gắn sát cùng với đất (ví như có)

3. Hai mặt độc nhất vô nhị trí tiến hành câu hỏi chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện khu đất theo những khẳng định sau đây :

- Giá chuyển nhượng quyền áp dụng đất (bởi số) ........................................................................,

(bằng chữ) .................................................................................................................................

- Giá ủy quyền gia tài : (nhà tại, công trình, thứ kiến trúc, cây nhiều năm cùng tài sản không giống bao gồm trên đất) (bởi số) ...................................................................................................................................... ,

(bằng chữ) .......................................................................................................................... .........

- Tổng giá trị chuyển nhượng (bởi số) ..........................................................................................

(bởi chữ) ....................................................................................................................................

- Số chi phí đặt cọc (nếu như có) là (bằng số)............................................................................................. ,

(bằng chữ) ...................................................................................................................... .............

- Thời điểm tkhô cứng tân oán .....................................................................................................................

- Phương thơm thức tkhô cứng toán: .............................................................................................................

Xem thêm: Cách Bẫy Tắc Kè - Tắc Kè Vào Nhà Có Điềm Gì

- Bên chuyển nhượng đề nghị bàn giao đủ diện tích S, đúng thực trạng với các sách vở liên quan mang lại thửa đất chuyển nhượng ủy quyền và những gia sản đương nhiên mang đến mặt dấn ủy quyền khi phù hợp đồng này còn có hiệu lực thực thi hiện hành.

- Bên ủy quyền quyền thực hiện đất nộp thuế đưa quyền thực hiện đất (ví như không tồn tại thỏa thuận khác), chi phí áp dụng đất, lệ phí tổn trước bạ ghi nợ trước đây (trường hợp có), lệ phí tổn địa chính theo luật của luật pháp.

- Bên dìm ủy quyền quyền thực hiện khu đất trả đủ tiền, đúng thời khắc với cách làm tkhô hanh toán thù sẽ cam đoan.

- Bên nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất nộp lệ phí tổn trước bạ.

4. Các cam kết khác :

- Bên chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng khu đất xin khẳng định thửa khu đất bao gồm xuất phát đúng theo pháp, ngày nay không tồn tại ttinh quái chấp, không thế chấp vay vốn, không bảo hộ, không góp vốn (trừ ngôi trường đúng theo các mặt gồm thỏa thuận). Nếu gồm gì giảo hoạt vào việc ủy quyền quyền áp dụng khu đất, Shop chúng tôi xin trọn vẹn chịu đựng trách nát nhiệm trước quy định.

- Bên nào không tiến hành mọi câu chữ vẫn văn bản và cam kết nói trên thì bên kia đề nghị bồi hoàn mang đến Việc vi phạm luật hòa hợp đồng gây ra theo luật của quy định.

- Các cam đoan khác........................................................................................................................

- Hợp đồng này lập tại .................................... ngày .... mon ... năm ... thành ....... bản cùng có giá trị như nhau với tất cả hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày được Ủy ban quần chúng cung cấp tất cả thẩm quyền xác thực được chuyển nhượng ủy quyền.

Đại diện Bên ủy quyền Đại diện Bên dìm chuyển nhượng ủy quyền

Quyền Sử Dụng Đất Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rõ họ tên, chữ cam kết, dấu nếu như có) (Ghi rõ chúng ta thương hiệu, chữ cam kết, vệt ví như có)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cung cấp thị xã, Ủy ban quần chúng cung cấp thị xã nơi có đất gửi nhượng:

- Về sách vở sử dụng: ……………………………………………………

- Về thực trạng thửa đất: ………………………………………………..

Chủ sử dụng đất: ………………………………………………………..

Loại đất: …………………………………………………………………..

Diện tích: ………………………………………………………………….

Thuộc tờ bạn dạng đồ vật số: …………………………………………………….

Số thửa đất: ………………………………………………………………

Đất sử dụng bất biến, không tồn tại toắt con chấp: …………………………

- Về ĐK đưa nhượng: ……………………………………….