Giáo án tiếng anh 6 thí điểm

Giáo án dạy dỗ thêm môn tiếng Anh lớp 6 (Chương thơm trình thí điểm) là tài liệu xem thêm huấn luyện và giảng dạy nhằm mục tiêu giúp thầy gia sư sẵn sàng xuất sắc hơn mang lại máu dạy dỗ của chính bản thân mình.

Giáo án dạy dỗ thêm môn giờ Anh lớp 6 là giáo án điện tử được soạn chi tiết theo từng bài học kinh nghiệm, từng ngày tiết học tập. Hi vọng tư liệu này đã góp phần cung ứng những thầy giáo viên đào tạo và huấn luyện tốt rộng môn giờ đồng hồ Anh lớp 6.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh 6 thí điểm

Giáo án dạy dỗ thêm môn giờ Anh lớp 6

Date of planning: ……/ … /….

Date of teaching Class: 6…. :……/ … /….

Practice unit 1

I. Objective:

A. Aim: By the kết thúc of the lesson, students will be able khổng lồ Rethành viên their knowledge in unit 1.

Do some excercises.

B. Knowledge:

Vocabulary: School things và activities.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Phú Quốc: Đi Đâu? Chơi Gì? Hết Bao Nhiêu Tiền?

Pronunciation: Sounds / u / & / /


Grammar: The Present sinple and the present continuous

Verbs(study, have sầu, vị, play) + Noun

Communication: Talking about and describing a school.

Talking about và describing school activities.

II. Procedures

THEORY

I. The present simple :

1. Form:

+) I / We / You / They + V (work / study)

Yes, He/ She/ It + V-s/ V-es (works / studies)

- ) I / We / You / They + don’t(do not) + V

He / She / It + doesn’t (does not) + V

? ) Do + I / We / You / They + V (work / study) …?

Yes, I / We / You / They + do

No, I / We / You / They + don’t

Does + He / She / It + V-s/ V-es (works / studies)…?

Yes, He / She / It + does.

No, He / She / It + doesn’t

2. Use: the main use of the simple present tense is to lớn experss routine or habitual actions. It is often used with adverbs or adverb phrases such as: always, usually, often, sometimes, seldom, never, every…, on (Mondays), once, twice, three times… (a day/week/month…)


II. The present continuous:

1. Form:

+) S + tobe(am/is/are) + V-ing

- ) S + tobe + not(‘m not/isn’t/aren’t) + V-ing

?) Tobe + S + V-ing…?

Yes, S + tobe(am/is/are).

Xem thêm: Đánh Giá Wave A 2016 Trắng, Đánh Giá Xe Honda Wave Alpha 2016

No, S + tobe + not(‘m not/isn’t/aren’t)

2. Use: To talk about actions are happening now or around now

To expess a definite arrangement in the near future (one’s immidiate plans)

Adverbs: now, at the moment, at present Verbs: Look! Watch! / Listen! / Be (careful/quiet)! Answer questions with “Where”

- Ss practice chạy thử.


Chuyên mục: Blogs