Deal with là gì

Phân biệt to lớn giảm giá khuyến mãi in sth, to lớn deal with

To giảm giá khuyến mãi /diːl /1. To giảm giá in stha.To vì chưng business; lớn make money by buying & selling a particular hàng hóa or kind of goods.

Bạn đang xem: Deal with là gì

Mua và bán cái gì.

He made a fortune dealing in stocks & shares.

(Anh ấy trlàm việc buộc phải phong lưu nhờ vào giao thương bệnh khân oán nhà đất.)

The company deals in computer software.

(công ty chúng tôi buôn bán ứng dụng vi tính.)

*

OBJ: Shares, art.b.To make money by buying & selling goods illegally, especially drugs.

Buôn chào bán phạm pháp, đặc biệt là ma túy.

They're rumoured to lớn be dealing in stolen goods.

(Người ta đồn rằng bọn họ bán buôn đồ vật đánh tráo.)

OBJ: drugs, arms.c. Tobe concerned with or involved in sth.

Có tương quan cho tới.

This newspaper doesn't giảm giá khuyến mãi in gossip, only in facts.

(Tờ báo này sẽ không siêng về chuyện tầm phào, cơ mà chỉ bao gồm sự thật.)

2.To giảm giá sb in (formal,AmE)To include sb in an activity.

(Từ long trọng,cần sử dụng trong Anh Mỹ) Cho ai tsay đắm gia.

It sounds lượt thích a great plan! Deal me in!

(Đó là planer tuyệt vời nhất, mang đến tôi tđam mê gia nữa.)

SYN: To count sb in

OPP: To khuyễn mãi giảm giá sb out, khổng lồ deal sb out of sth.3. To deal sb out; lớn giảm giá sb out of sth.To not include sb in an activity.

Không mang đến ai tham gia vào hoạt động.

You can khuyễn mãi giảm giá me out of this. I don't want lớn get involved in anything illegal.

(Anh hoàn toàn có thể cấm đoán tôi tđê mê gia vào chuyện này. Tôi không muốn bị tương quan xíu

nào tới chuyện bất hợp pháp nữa.)

SYN: To count sb on, khổng lồ count sb out of sth.

OPP: khổng lồ deal sb in.4. To khuyến mãi sth out (lớn sb)a.To nói qua sth aao ước a number of people, groups of people or organizations.

Phân vạc đến ai.

We'll giảm giá out the proceeds khổng lồ several charities.

(Chúng ta sẽ phân vạc số tiền lời mang lại một vài ba tổ chức triển khai từ thiện tại.)

The profits will be dealt out among mỏi us.

(Lợi nhuận sẽ tiến hành phân tách đến chúng tôi.)

SYN: To distribute sth.b.(In a game of cards)

To give sầu cards khổng lồ each play.

(Dùng trong game bài): chia bài.

She dealternative text out seven cards khổng lồ each player.

(Cô ấy phân tách bài bác cho từng bạn đùa.)

Note: "To khuyến mãi sth" hoàn toàn có thể dùng với nghĩa này.

c.To give sầu sb a particular punishment, to say what punishment sb should have.

Xem thêm: " Áo Lông Vũ Việt Nam Xuất Khẩu Uy Tín, Giá Tốt, Tiết Kiệm Tối Đa

Phạt ai hình phạt quan trọng, hoặc dùng để làm nói ai kia đề nghị bị pphân tử đồ vật gi.

She dealternative text out the same punishment khổng lồ all the childern.

(Cô giáo phạt tất cả những nhỏ bé hệt nhau.)

OBJ: Punishment.

SYN: To administer sth.5.To khuyến mãi with sba.To look after , to talk lớn or control people in an appropriate way, especially as part of your job.

Chăm sóc, thì thầm hoặc làm chủ ai theo cách phù hợp, quan trọng khi đó là 1 phần quá trình của chúng ta.

Her job involves dealing with young offenders.

(Công việc của chị ý ấy bao gồm liên quan tới các tkhô giòn niên tội tình.)

They are very difficult people to lớn giảm giá with.

(Họ là những người cực kì khó tính.)

SYN: To handle sb

b.To take appropriate action in a particular situation or according khổng lồ who you are talking to.

Hành đụng phù hợp cùng với tình huống đặc biệt quan trọng hoặc tùy theo đối tượng người tiêu dùng chúng ta nói chuyện.

Can you dealt with this customer?

(Anh có thể nói chuyện với quý khách này không?)

We have lớn giảm giá with students and handle with a load of paperwork as well.

(Chúng ta yêu cầu nói chuyện với các em sinch viên này, bên cạnh đó bắt buộc xử trí gò sách vở và giấy tờ sổ sách này nữa.)

6. To giảm giá with sb/sthTo vày business regularly with a person , an organization, a government,etc.

Làm nạp năng lượng liên tục cùng với cá thể, tổ chức hoặc cơ quan ban ngành.

It's best khổng lồ work directly with foreign suppliers.

(Tốt tuyệt nhất là thao tác trực tiếp cùng với phần đa công ty cung cấp quốc tế.)

OBJ: business, company.

b.To talk to lớn sb,an organization, a government,etc. in order lớn reach an agreement of settle a disagreement.

Nói cthị xã cùng với cá nhân, tổ chức,tổ chức chính quyền để đi cho một thỏa thuận hợp tác hoặc xử lý phần nhiều bất đồng ý kiến.

I prefer lớn giảm giá with sometoàn thân in authority.

(Tôi ý muốn thao tác với ai kia bao gồm thđộ ẩm quyền rộng.)

7.To khuyễn mãi giảm giá with stha. To slove sầu a problem, carry out a task.

Giải quyết vụ việc, xúc tiến trọng trách.

The police dealternative text with the incident very effectively.(Cảnh gần kề vẫn xử lý xong xuôi vụ xô xát rất tác dụng.)

OBJ: Problems, matter, situation,crisic.

b. (of book,poem,article,etc.) khổng lồ be about sth.

(Dùng nói tới sách,thơ, báo chí truyền thông,...) về chủ thể gì.

The next programme giao dịch with the subject of divorce.

(Cmùi hương trình tới đây là về chủ thể ly hôn.)

OBJ: Subject, question, issue.

Xem thêm: Cách Vẽ Thiệp Sinh Nhật Đơn Giản, Hướng Dẫn Làm Thiệp Sinh Nhật Đơn Giản

SYN: To cover sth.c. To learn how khổng lồ control or become less affteced by your emotion.Học biện pháp kiểm soát và điều chỉnh hoặc phương pháp để ít bị ảnh

hưởng vì cảm xúc của phiên bản thân.

He is beginning khổng lồ khuyến mãi with his anger in a constructive way.(Anh ấy ban đầu học bí quyết kiểm soát và điều chỉnh sự tức giận của chính bản thân mình theo một bí quyết lành mạnh và tích cực.)You have khổng lồ try và forget her & get on with your life.(Cậu yêu cầu cố gắng quên cô ấy và tiếp tục cuộc sống của chính bản thân mình.)I'm dealing with.(Tôi đã cố gắng đây.)

OBJ: Anger, grief, loss.SYN: To cope (with sth)Tư liệu tđam mê khảo:Oxford Phrasal VerbsOxford Advanced Learner's DictionaryEnglish- English- Vietnamese by Ha Van Buu


Chuyên mục: Blogs