CHÚ ĐẠI BI HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG

Hòa thượng Tulặng giảng giải Chụ Đại Bi có lẽ vì trần gian sẽ sống sâu vào thời Mạt pháp: Khi pháp nhược ma cường, tà ma hung thần lộng hành khắp vùng. Trước Ngài chưa tồn tại ai từng giảng về Chụ Đại Bi cùng cũng chính vì một điều cực kì 1-1 giản: Ngài chính là vào vai của đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hòa Thượng Tuim Hóa giảng giải chú Đại BiChú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

1. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da/ 2. Nam mô a rị da/ 3. Bà lô yết đế thước bát ra da/ 4. Bồ đề tát đỏa bà da/ 5. Ma ha tát đỏa bà da/ 6. Ma ha mũ chào mào ni ca da/ 7. Án/ 8. Tát bàn ra phạt duệ/ 9. Số đát mãng cầu đát tỏa/ 10. Nam mô tất loài kiến lật đỏa y mông a lị da/ 11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà/

12. Nam mô na ra cẩn trì/ 13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế/ 14. Tát bà a tha đậu du bằng/ 15. A thệ dựng/ 16. Tát bà tát đá, na ma bà tát nhiều, mãng cầu ma bà già/ 17. Ma phạt thị đậu/ 18. Đát điệt tha, án/ 19. A bà lô hê/ 20. Lô ca đế/ 21. Ca ra đế/ 22.

Di hê rị/ 23. Ma ha người tình đế tát đỏa/ 24. Tát bà tát bà/ 25. Ma ra ma ra/ 26. Ha hê ma hê, rị đà dựng/ 27. Cu lô cu lô yết mông/ 28. Độ lô độ lô pphân tử già ra đế/ 29. Ma ha pphân tử già ra đế/ 30. Đà là đà la/ 31. Địa rị ni/ 32. Thất phật ra da/ 33. Giá trả giá ra/ 34. Ma ma pphân tử ma ma/ 35. Mục đế lệ/ 36. Y hê di hê/ 37. Thất na thất na38. A ra sam phật ra xá lợi/ 39. Pphân tử sa pphân tử sam/ 40. Phật ra xá da/

*

41. Hô lô hô lô ma ra/ 42. Hô lô hô lô hê rị/ 43. Ta ra ta ra/ 44. Tất lỵ vớ lỵ/ 45. Tô rxe hơi rô/ 46. Bồ đề dạ – ý trung nhân đề dạ/ 47. Bồ đà dạ – người yêu đà dạ/ 48. Di đế rị dạ/ 49. Na ra cẩn trì/ 50. Địa lỵ sắt ni na/ 51. Ba dạ ma na/ 52. Ta bà ha/ 53. Tất đà da/ 54. Ta bà ha/ 55. Ma ha tất đà dạ/ 56. Ta bà ha/ 57. Tất đà du nghệ/ 58. Thất bàn ra dạ/ 59. Ta bà ha/  60.Na ra cẩn trì/ 61. Ta bà ha/ 62. Ma ra mãng cầu ra/ 63. Ta bà ha/

64. Tất ra tăng a mục khế da/ 65. Ta bà ha/ 66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ/ 67. Ta bà ha/ 68. Giả mèo ra a vớ đà dạ/ 69. Ta bà ha/ 70. Ba đà ma yết tất đà dạ/ 71. Ta bà ha/ 72. Na ra cẩn trì bàn đà ra da/ 73. Ta bà ha/ 74. Ma bà lợi chiến hạ yết ra dạ/ 75. Ta bà ha/ 76. Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da/ 77. Nam mô a lị da/ 78. Bà lô kiết đế/ 79. Thước bàn ra dạ/ 80. Ta bà ha/ 81. Án vớ năng lượng điện đô/ 82. Mạn đà ra/ 83. Bạt đà dạ/ 84. Ta bà ha

Hòa Thượng Tulặng Hóa giảng giải Crúc Đại Bi

Kệ tụng

Thủ nhãn thông thiên đại tổng trì.

Bạn đang xem: Chú đại bi hòa thượng tuyên hóa giảng

Chấn đụng tam thiên thế giới thì.

Hữu duyên vô duyên ổn hàm nức hiếp hóa.

Từ bi phổ độ Diêm phù đề

Từ trước tới thời điểm này, không ít người đã giảng rộng về Kinc Đại Bi Tâm Đà La Ni, nhưng lại chưa tồn tại vị như thế nào giảng giải chú Đại Bi. Thực vậy, rất cạnh tranh giảng giải về chú Đại Bi. Vì tởm văn thần crúc này nằm trong vào hệ mật ngôn chân ngữ. Nay nhằm giảng giải về thần crúc này, trước tiên tôi xin đề xuất một bài xích kệ nhằm thuyết minch cho chân thành và ý nghĩa của thần chú:

Đại bi đại chụ thông thiên địa

Nhất bách nhất thiên thập vương hoan

Đại trường đoản cú đại bi năng khử bệnh

Nghiệt kính tuyệt nhất chiếu thay đổi cao huyền.

Nghĩa là:

Thần chụ Đại bi tất cả công suất thông cả thiên đường, thấu cả âm cung. Người như thế nào thường trì niệm crúc này hàng ngày 108 vươn lên là, niệm nngốc ngày như vậy thì hoàn toàn có thể khiến Thập năng lượng điện Minch vương hoan tin vui. Năng lực Từ cùng Bi của thần chụ hoàn toàn có thể trị lành toàn bộ đầy đủ tật căn bệnh và khiến cho đài gương chiếu tội sáng sủa ngời ngời.

Đại bi đại chụ thông thiên địa

Lúc quý khách niệm thần chụ này thì ttách đất phần lớn chấn đụng, cả pháp giới chuyển rung. Trên thông cả cõi ttách, dưới thấu mọi cả các cõi giới âm phủ. Khắp cả mọi pháp giới ttránh tín đồ phần đa thông cảm và khen thưởng công đức.

Nhất bách độc nhất vô nhị thiên thập vương vãi hoan

Nếu quý vị niệm thần chụ này hàng ngày 108 biến, niệm nngốc ngày những điều đó, Có nghĩa là vào thời gian 3 năm. Niệm thần chú này thường xuyên vào 3 năm không đứt quãng, ko vứt bỏ một ngày, bất luận quý vị có bận bịu như thế nào cũng luôn luôn nhớ niệm, thì rất có thể để cho mười vị vua quản lý công việc làm việc chốn địa phủ cũng đề xuất hoan tin vui. có nghĩa là tự vua Diêm La cai quản năng lượng điện vật dụng 10, cùng toàn bộ những thông thường sinc hiện giờ đang bị tội báo sinh hoạt trong 10 âm ti ấy những được vui tươi.

Đại từ bỏ đại bi năng khử bệnh

Năng lực Từ với Bi của thần chú này hoàn toàn có thể trị lành toàn bộ đa số mắc bệnh. Vì sao Gọi là chụ Đại Bi? Là vì: “Bi năng bạt khổ”. Nghĩa là Bi gồm công suất tạo cho rất nhiều khổ nạn của bọn chúng sinh được tiêu trừ. Còn “Từ năng dữ lạc”. Lòng Từ thường mang lại thú vui cho chúng sinh. Vì thần chụ này năng lực sút khổ ban vui mang lại mọi chúng sinc nên gọi là Crúc Đại Bi. Chủ yếu hèn tốt nhất là công suất chữa lành đều mắc bệnh. Bất luận quý vị bị bệnh gì, nếu quý khách trì niệm Chụ Đại Bi, thì đầy đủ căn bệnh khổ đông đảo được tiêu trừ.

Xem thêm: Top 12 Cách Phá Thai Bằng Rau Răm Tại Nhà, Cách Phá Thai Bằng Rau Răm Tại Nhà

Có bạn vẫn thắc mắc: “Tôi đang niệm Chụ Đại Bi rồi, tại vì sao không thôi bệnh bệnh?” Quý vị chưa đỡ căn bệnh nguyên nhân là quý khách chưa vận tận tình thành trong những lúc trì niệm. Với lòng chí thành, chắc chắn quý vị sẽ sở hữu được sự chạm màn hình khi niệm crúc.

Nghiệt kính tuyệt nhất chiếu đổi mới cao huyền

Khi quý vị trì niệm hàng ngày 108 thay đổi crúc Đại Bi, niệm trong 1000 ngày như vậy thì Thập năng lượng điện Minc Vương vui tươi và toàn bộ gần như bị bệnh đông đảo được tiêu trừ. Trong trong cả 1000 ngày, tức 3 năm này, quý khách vẫn thành tích được tương đối nhiều công đức rồi. Bởi vị trong 3 năm này, mỗi ngày khách hàng phần đa gia trọng điểm trì tụng thần crúc đề nghị không có ĐK nhằm sinh sản tnham hiểm nhân. Quý vị không uống rượu, ko ăn làm thịt, ko ăn ngũ vị tân.

Trong âm phủ có một đài gương báo tội hotline là “nghiệt kính đài”, ví như khách hàng khiến một nghiệp ác làm sao thì nghiệp ấy đã hiện rõ trong đài gương kia. Cũng y hệt như hình hình ảnh sẽ chỉ ra bên trên màn hình ảnh xi nê vậy. Ví nhỏng một bạn, đời này khiến tội cạnh bên nhân, thì trong gương báo tội sẽ hiện ra chình họa bạn ấy đã làm thịt bạn.

Nếu người ấy gây nghiệp trộm cắp thì trong gương vẫn hiện hình bạn ấy vẫn đi ăn cắp. Nếu người ấy tạo nghiệp đốt phá thành tựu bạn khác thì trong gương đã chỉ ra rõ ràng hành vi đốt công ty ấy. Còn giả dụ quý vị không khiến tạo ra hiểm độc gì cả thì sao? Thì chẳng bao gồm gì hiển thị trong kính kia cả.

*

Vậy nên, nếu như quý khách trì tụng thần Crúc Đại Bi trong 3 năm thì Khi gương nghiệp soi chiếu mang lại, tội báo của quý khách sẽ được tẩy sạch sẽ. Nơi địa ngục ấy vẫn treo lên một tnóng bảng ghi rằng: “Người này đã từng trì tụng Crúc Đại Bi, tội báo của người này phần đông đã có được giải hòa toàn thể.”

Tất cả những vị quỷ thần vào âm ti hồ hết cúi đầu lễ bái sùng kính bạn trì chú nàgiống hệt như lễ bái cung kính chư Phật trong ba đời thừa khđọng, hiện nay, vị lai vậy. Đồng thời những vị quỷ thần ấy đang hộ trì fan trì crúc tương tự như chúng ta thường hầu cận clỗi Phật vậy, cùng các vị quỷ thần số đông thông báo cho nhau biết là tránh việc quậy phá tín đồ trì crúc này. Thần lực của chú Đại Bi thiệt là thiết yếu nghĩ bàn.

Hòa thượng Tuim giảng giải Crúc Đại Bi: 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da

Mỗi ngày bọn họ vẫn thường xuyên tụng Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn định sư Thích ca Mâu ni Phật. Nhưng quý vị có biết Nam mô tức là gì không? Chắc là vô cùng không nhiều tín đồ hiểu rằng. Cách đây vài ba năm, tất cả lần tôi sẽ đặt sự việc này vào một pháp hội mà lại không một tín đồ làm sao dành được câu trả lời hoàn chỉnh cả.Nam mô, phiên âm chữ Na ma từ tiếng Phạn. Nước Trung Hoa dịch là “Quy y”; Cũng dịch là “Quy mạng kính đầu”. Có nghĩa là:

“Con xin rước tổng thể sinh mạng của con về phụ thuộc vào chỏng Phật”. Cái phiên bản bửa của chính mình không thể nữa. Mà nhỏ xin dâng trọn vẹn thân mạng bản thân lên clỗi Phật. Nếu clỗi Phật mang lại nhỏ sinh sống thì con sống; Bảo con bị tiêu diệt thì nhỏ chết. Con hoàn toàn tin vào chỏng Phật. Đó hotline là “Quy mạng”. Còn “Kính đầu” Tức là hết sức cung kính cùng phụ thuộc vào đức Phật. Đó là chân thành và ý nghĩa của Nam mô. Còn “Quy y” có nghĩa là đem hết thân và trung ương của chính bản thân mình, rước hết cả mạng sinh sống của bản thân trsống về lệ thuộc vào đức Phật.

Nói tổng thể. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ domain authority có nghĩa là “Xin quy y Tam Bảo vô bờ vô tận vào khắp mười phương”. Đó chính là bạn dạng thể của Bồ tát Quán Thế Âm. Quí vị yêu cầu khởi trọng tâm Từ Bi cơ mà trì niệm.

Giảng giải chú Đại Bi: Tam Bảo

Mặc mặc dù chính là bản thể của Bồ – tát Quán Thế Âm, nhưng lại cũng Có nghĩa là quy y với toàn bộ chỏng Phật trong mười pmùi hương, xuyên suốt cả ba đời: Quá khứ, hiện nay,vị lai. Khi quí vị trì niệm thần chụ này. Không những chỉ nhắc nhở bản thân quy y cùng với Tam Bảo thường trụ trong mọi mười pmùi hương vô biên vô tận mà lại còn làm tất cả những loại hữu tình mặc nghe được thần crúc này cũng các quay về quy y, kính lễ mười phương cha đời thường xuyên trụ Tam Bảo.

Quý vị có biết Tam bảo là gì không? Đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Quý vị cần phải biết rằng, bên trên trần gian này Phật bảo là cao niên tuyệt nhất. Cũng rứa, Pháp bảo và Tăng bảo là vấn đề cao thượng với quý giá nhất. Không phần đa cao tay ngơi nghỉ thế gian Hơn nữa cao cả so với rất nhiều cảnh giới xuất trần gian, cho tới đối với cõi ttách phi tưởng phi phi tưởng nữa. Không còn có gì cao cả hơn Tam bảo vào Phật pháp nữa.

Trong mười pháp giới thì cảnh giới Phật là tối đa. Thế cần bọn họ cần phải cung kính quy ngưỡng cùng tín tchúng ta khu vực Tam bảo cao cả, phân phát khởi tín trung ương bền vững và kiên cố với thâm nám sâu, ko một mảy may nghi vấn. Có người đang hỏi: Quy y Tam bảo vẫn bổ ích ích gì?

Giảng giải crúc Đại Bi: Lợi ích Quy y

Tối tđọc nhất là khi khách hàng quy y Phật rồi thì đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp không thể đọa vào địa ngục nữa; Lúc khách hàng quy y Pháp rồi thì đời đời kiếp kiếp không thể đọa vào sản phẩm ngạ quỷ (quỷ đói) nữa; Khi quý vị quy y Tăng rồi thì quývị không hề bị đọa có tác dụng loại súc sinch nữa. Đây là rất nhiều đạo lý căn phiên bản của Việc quy y Tam bảo.

Nhưng Khi vẫn quy y rồi, khách hàng đề xuất trường đoản cú nguyện với tinch tấn thực hành những bài toán lành, tương xứng với lời dạy của đức Phật thì mới xứng đáng hotline là quy y. Nếu quý khách vẫn còn đấy giữ nguyên những tập khí Cách nay đã lâu nhỏng liền kề sanh, trộm cắp, tà hạnh dâm dục, giả dối, nghiện tại ngập cùng làm cho gần như điều mình thích để thỏa mãn ngũ dục thì khách hàng chẳng thể làm sao tách khỏi đọa vào 3 con đường ác (ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh). Bở vày trong Phật pháp không tồn tại sự nhân nhượng.

Quý vị cấp thiết nói: “Tôi đang quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, cần tôi sẽ không lúc nào bị đọa vào âm phủ, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Vậy đề xuất tôi tất cả quyền làm cho điều gì tôi muốn…” Quý vị nên chuyển đổi, đưa hóa đa số tập năng lượng tiêu cực của chính bản thân mình cùng lành mạnh và tích cực thực hành phần nhiều Việc thiện tại, xong khoát ko lúc nào làm cho hồ hết vấn đề ác nữa. Nếu quý khách còn thường xuyên có tác dụng phần lớn việc xấkhối u ác, thì quý vị có khả năng sẽ bị đọa ngay vào âm ti. Đạo Phật ko y như ngoại đạo. Họ tuim cha rằng:

*

“Quan trọng tốt nhất là lòng tin. Nếu có ý thức thì dù cho có thao tác ác, cũng có thể vào được thiên mặt đường. Còn ngược chở lại, giả dụ ai thiếu thốn lòng tin, dù là vậy sức thao tác làm việc phúc đức, thì cũng trở nên lâm vào hoàn cảnh hỏa ngục”. Nếu quý khách tin vào đức Phật mà vẫn tạo các nghiệp ác thì khăng khăng khách hàng có khả năng sẽ bị đọa vào địa ngục. Dù quý khách thiếu tín nhiệm vào đức Phật, nhưng vẫn nạm mức độ làm việc phước thiện thì khách hàng vẫn được lên thiên đàng. Phật pháp không lúc nào mê hoặc nhỏ tín đồ bằng phương pháp nói:

“Nếu quý vị tin vào đức Phật, thì các điều sẽ tiến hành như mong muốn.” Ngược lại, giả dụ quý khách tin vào đức Phật nhưng mà vẫn ko chịu trường đoản cú bỏ những việc ác thì quý vị vẫn yêu cầu bị đọa vào âm phủ. “Được rồi”. Quý vị lại thắc mắc: “Nếu đang tin Phật rồi mà cũng đọa vào địa ngục nhỏng không tin, thì tại sao yêu cầu quy y Tam bảo?” Chân chủ yếu quy y Tam bảo Tức là nên từ bỏ vứt câu hỏi ác, trở lại mặt đường thiện nay, sửa thay đổi hầu như tội tình.

Nhỏng một bạn được knhị sinch lại cùng với thương hiệu mới, từ bỏ phía trên chỉ có tác dụng đơn thuần đa số câu hỏi lành. Không có tác dụng đều vấn đề xấkhối u ác tính nữa. Nhỏng cụ mới đạt được công dụng thiết thực. Chính vị vậy mà câu chú: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ domain authority có nghĩa là: “Quy y Tam bảo khôn xiết vô vàn trong khắp mười phương”. lúc quý khách trì niệm crúc này, cũng rất có thể góp tiêu trừ được số đông ách nàn mang lại quývị.

Giảng giải chú Đại Bi: Niệm crúc bắt buộc bền lâu

Lúc gặp gỡ tai cphía, quý vị giỏi thường xuyên trì niệm: Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da thì tai cphía ấy ngay lập tức được tiêu trừ. Tai nạn bự đang biến thành tai nạn ngoài ý muốn nhỏ dại, cùng nếu chạm chán tai nạn thương tâm nhỏ thì cũng trở thành được tiêu sạch mát. Crúc này được hotline là “Tiêu tai pháp”, là 1 trong những trong năm cỗ chú hộ ma. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ domain authority cũng còn gọi là “Tăng ích pháp”.

Nghĩa là từ bỏ trước tới nay quý vị đã từng gieo tLong các thiện cnạp năng lượng, với vẫn hay trì tụng chụ này, thì thiện căn uống của quý khách vẫn lớn mạnh thêm gấp những lần, lợi lạc không nhắc xiết. Nên chú này được Call là “Tăng ích pháp”. Quývị rất có thể niệm tổng thể chú Đại Bi, hoặc chỉ việc niệm câu crúc thứ nhất này thôi: Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ domain authority là “Thành tựu pháp”, bất luận quý khách hy vọng điều gì, thì sngơi nghỉ nguyện sở cầu của khách hàng các được thành quả suôn sẻ ao ước.

Nếu khách hàng không tồn tại nam nhi cơ mà hy vọng cầu sinch con trai, xuất xắc niệm Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da sẽ sinc được con trai. Nhưng quý khách buộc phải trì niệm với trọng điểm trí thành, không hẳn chỉ niệm một hai ngày rồi thôI, mà cần niệm liên tiếp ít nhất là vào cha năm. Nếu khách hàng không tồn tại được các bạn tốt, nhưng ý muốn gặp được một người, hay niệm Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da thì tức thời gặp mặt được ngay lập tức các bạn lành.