Cách tạo macro trong powerpoint

Chào chúng ta, Mình ý muốn viết Macro trong MS Powerpoint, Macro này có tác dụng với mọi File PowerPoint khi được xuất hiện thêm hoặc đóng góp lại... giống hệt như Macro vào File Personal.xla (vào thư mục XLStart của Excel) tuyệt Normal.dot (vào MS Word).Trong MS PowerPoint, mình lừng chừng viết vào chỗ nào cùng File này được giữ làm việc tlỗi mục làm sao ? Mong được hỗ trợ, Xin rất cảm ơn !TDN


Bạn đang xem: Cách tạo macro trong powerpoint

*

ndu96081631Huyền thoại GPE

Chào các bạn, Mình muốn viết Macro trong MS Powerpoint, Macro này còn có tính năng với tất cả File PowerPoint Khi được mở ra hoặc đóng góp lại... giống hệt như Macro trong File Personal.xla (vào thư mục XLStart của Excel) tuyệt Normal.dot (vào MS Word).Trong MS PowerPoint, bản thân lừng khừng viết vào nơi nào cùng File này được lưu sinh sống thỏng mục như thế nào ?
Mong được giúp sức, Xin chân thành cảm ơn !TDN
Không biết có thể sử dụng bí quyết viết 2 sub Autpen
với Auto_Close và rồi lưu giữ thành Add-In (.ppa) được ko nhỉ? Thầy test chưa?
*

Không biết có thể dùng cách viết 2 sub Autpen với Auto_Close cùng rồi lưu lại thành Add-In (.ppa) được ko nhỉ? Thầy thử chưa?


Xem thêm: Giá Bạch Kim Bao Nhiêu 1 Chỉ? Nên Đầu Tư Bạch Kim Không? Bạch Kim Là Gì

Em không demo, mà lại tệp tin .ppa này chnghiền vào thỏng mục nào (giống như XLStart) để khi khởi hễ MS PPhường thì nó tự xuất hiện luôn luôn ???TDN
*

ndu96081631Huyền thoại GPE

Em chưa test, nhưng mà file .ppage authority này chnghiền vào tlỗi mục nào (tương tự như XLStart) để Khi khởi rượu cồn MS PPhường. thì nó tự xuất hiện luôn luôn ???TDN
Nếu vẫn là Add-In thì chúng nằm thuộc tlỗi mục Add-In cùng với Excel luôn, tứcC:Documents & SettingsUser ProfilesApplication DataMicrosoftAddIns
Tiếp theo thầy vào thực đơn ToolsAdd-Ins rồi check vào Add-In này demo xem


Xem thêm: #18 Cách Cắm Hoa Để Bàn Ngày Cưới, Cách Cắm Hoa Để Bàn Ngày Cưới Đẹp Đơn Giản

PowerPoint comes with a gallery of design templates to choose from, but you can also create a template of your own và add it to lớn the Slide Design task pane. Starting from a blank kiến thiết, you can apply such elements as a background and color scheme, font style, layout (layout: The arrangement of elements, such as title và subtitle text, lists, pictures, tables, charts, AutoShapes, and movies, on a slide.), & art. 1. On the Standard toolbar, click New Button image. If this or any other toolbar mentioned later in this procedure isn"t visible, on the View thực đơn, point lớn Toolbars, và then click the toolbar that you want lớn display. 2. Switch khổng lồ master view by pointing to Master on the View thực đơn, và then clicking Slide Master. 3. Make the changes that you want khổng lồ the slide master (slide master: The slide that stores information about the thiết kế template applied, including fonts styles, placeholder sizes và positions, background design, và color schemes.): * To change the background, on the Format menu, clichồng Background, make selections in the dialog box, and then click Apply. If you have inserted a title master and want the changes khổng lồ apply to lớn it, too, cliông chồng Apply to lớn All. * To work with color schemes, on the Format menu, click Slide Design, và then, in the Slide Design task pane, click Màu sắc Schemes. The color scheme that is currently applied will be selected. Click any other scheme to lớn apply it. To change the color scheme, click Edit Màu sắc Schemes at the bottom of the task pane, and then make the changes that you want. * To change fonts or other phông options, click the text or the placeholder containing the text (such as footers). On the Format menu, cliông xã Font, & then make your selections in the Font dialog box. cảnh báo You can change font color for title and body toàn thân text as part of the color cheme. * To insert a picture or lớn add a shape or text box, use the buttons on the Drawing toolbar. * To move sầu a placeholder, cliông xã it to select it, & then point to the placeholder border. When the pointer becomes a four-headed arrow, drag the placeholder khổng lồ a new location. * To rekích cỡ a placeholder, clichồng it khổng lồ select it, and then point lớn a sizing handle. When the pointer becomes a double-headed arrow, drag the sizing handle. 4. If you want additional slides to be part of this template, click the Normal View Button image button in the lower-left of the window, and then add the slides and any text that you want on them. 5. On the File thực đơn, cliông chồng Save As. 6. In the File name box, type a name for your template, và then, in the Save sầu as type box, cliông chồng Design Template. 7. Clichồng Save.The template is saved khổng lồ the Templates thư mục. (This is the thư mục that PowerPoint uses by default when you select Design Template as the tệp tin type in the Save As dialog box.)After you exit và restart PowerPoint, the template is available in the Slide Design task pane, in alphabetical order by tệp tin name, under Available For Use. Also, after you apply the template once, save sầu your presentation, and restart PowerPoint, the template appears in the New Presentation task pane (File thực đơn, New) under Recently used templates.

Chuyên mục: Blogs