Cách dùng scanner trong java

Short URL: https://savoirjoaillerie.com/975Nhập báo cáo sinh viên tất cả các trực thuộc tính : Tên, tuổi, tương tác, email, số điện thoại cảm ứng thông minh. Và hiển thị lên tiếng ra screen sau khi nhập.
Bạn đang xem: Cách dùng scanner trong java

T1907Ascanner in javajava basicinput đầu vào và output in javaKhoá học java căn bảnC1907LJavaFree02. Biến + Toán Tử + Mệnh Đề Điều KiệnT2008AToday_T2008A

Phản Hồi Bởi:

(1) Đỗ Văn Huấn (2) trung (3) Ngô Quang Huy (4) hoangkhiem (5) Lê Đức Mạnh (6) Vũ Việt Đức (7) cuonglee (8) Hoàng Quang Huy (9) Nguyễn Hữu Đạt (10) Phạm Kim Anh (11) Trần Mạnh Dũng (12) Lê Xuân Dũng (13) Minh Nghia (14) Đinc Vũ Anh (15) Phí Văn uống Long (16) Triệu Vnạp năng lượng Lăng (17) Nguyễn Đinh Tiến Đạt (18) Nguyễn Hữu Hiếu (19) Đỗ Minch Quân (20) vuong huu phu (21) Trần Vnạp năng lượng Lâm (22) nguyễn Sử (23) hainguyen (24) Trần Thị Khánh Huyền (25) Do Trung Duc (26) Đức Sơn (27) Nguyễn Anh Vũ (28) Đặng Trần Nhật Minch
*

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template file, choose Tools | Templates * và open the template in the editor. */package javalesson2;import java.util.Scanner;/** * *

*

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template tệp tin, choose Tools | Templates * và open the template in the editor. */package bt2;/** * *
param args the comm& line arguments */ public static void main(String<> args) // TODO code application ngắn gọn xúc tích here String Name = "Nguyen Anh Vu"; int Age = 18; String Address = "Ha Nam"; String Email = ""; String Phonenumber = "0964657860"; // Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.println("Ten = "); Name = scan.nextLine(); // System.out.println("Tuoi = "); Age = scan.nextInt(); // System.out.println("Dia Chi = "); Address = scan.nextLine(); // System.out.println("Thư điện tử = "); E-Mail = scan.nextLine(); // System.out.println("SDT = "); Phonenumber = scan.nextLine(); //HienThi System.out.println("Ten = " + Name); System.out.println("Tuoi = " + Age); System.out.println("Dia Chi = " + Address); System.out.println("Email = " + Email); System.out.println("SDT = " + Phonenumber); }

*Xem thêm: Tự Động Hủy Lời Mời Kết Bạn Hàng Loạt Lời Mời Kết Bạn Facebook 2021

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template file, choose Tools | Templates * và open the template in the editor. */package nhapxuatdulieu;/** * *
param args the command line arguments */ public static void main(String<> args) // TODO code application logic here String Name; int age; String Address; String phone; Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.println("Nhap Name:"); Name = scan.nextLine(); System.out.println("Nhap age: "); age = scan.nextLine(); System.out.println("Nhap Address: "); Address = scan.nextline(); System.out.println("Nhap phone: "); phone = scan.nextline(); System.out.println("Name :" + Name + "age :" + age + "Address :" + Address +"phone: " + phone); }

*

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template file, choose Tools | Templates * và open the template in the editor. */package savoirjoaillerie.com_lesson1;import java.util.Scanner;/** * *
author TrungDuc */public class Nhapthongtinsinhvien public static void main(String<> args) String Name; int Age; String Address; String Phone; Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.println("Nhap Name: "); Name = scan.nextLine(); System.out.println("Nhap Age: "); Age = Integer.parseInt(scan.nextLine());// Age = scan.nextInt(); System.out.println("Nhap Address: "); Address = scan.nextLine(); System.out.println("Nhap Phone: "); Phone = scan.nextLine(); System.out.println("Name:" + Name + ",Age:" + Age + ",Address:" + Address + ",Phone" + Phone );

*

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template tệp tin, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package savoirjoaillerie.com_lesson1;import java.util.Scanner;/** * *


Xem thêm: Cách Làm Rau Câu Dừa Trái Cây Cực Hấp Dẫn Thanh Nhiệt

author TrungDuc */public class Nhapthongtinsinhvien public static void main(String<> args) String Name; int Age; String Address; String Phone; Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.println("Nhap Name: "); Name = scan.nextLine(); System.out.println("Nhap Age: "); Age = Integer.parseInt(scan.nextLine());// Age = scan.nextInt(); System.out.println("Nhap Address: "); Address = scan.nextLine(); System.out.println("Nhap Phone: "); Phone = scan.nextLine(); System.out.println("Name:" + Name + ",Age:" + Age + ",Address:" + Address + ",Phone" + Phone );

Chuyên mục: Blogs