Cách đọc phim ct

- Khảo giáp CTscan ngực gồm cản quang: vận dụng trong các trường hòa hợp u, viêm, bệnh tật mạch máu… Chất tương bội phản được áp dụng là dẫn xuất Iode, tiêm tĩnh mạch máu.

Bạn đang xem: Cách đọc phim ct

- Khảo sát thực cai quản tốt các cấu tạo liên quan thực quản: sử dụng thuốc cản quang quẻ qua mặt đường uống (barium hay iode trộn loãng).

- Kỹ thuật CTscan độ phân giải cao (HRCT: High resolution CT) lát giảm mỏng mảnh solo,5 mm. Đánh giá bán xuất sắc các bệnh án phế truất quản - phổi quan trọng bệnh án mô kẽ, dãn phế quản ngại.

- Đặt hành lang cửa số ghi hình, có tía loại:

+ Cửa sổ tế bào mềm tốt trung thất.

+ Cửa sổ phổi.

+ Cửa sổ xương.

- Tái chế tác hình ảnh bao gồm các loại:

+ MPR (Multiplanar reformation): tái chế tạo ra các phương diện cắt;

+ MIPhường. (Maximum Intensity Projection): tái tạo ra cường độ tối đa theo hướng chiếu;

+ SS - VRT (Shaded surface display volume rendering): chuyên môn hiển thị thể tích;

+ SSD (Ashaded surface display): chế tạo ra trơn mặt phẳng trang bị thể;

+ Nội soi ảo truất phế quản;

+ Dựng hình tim- mạch vành…

*

Hình 1.Cửa sổ trung thất Không cản quang đãng (hình trái) với bao gồm cản quang (hình phải): phình rượu cồn mạch chủ ngực. Hình trái: (1) Động mạch công ty ngực; (2) Phình rượu cồn mạch.

*
*

Hình 2. Hình trái:CTscan cửa sổ phổi với kỹ thuật phân giải cao HRCT, độ dày lát cắt 2mm. Hình phải: MPR (tái tạo ra những mặt cắt).

*

Hình 3.MIP (tái tạo nên cường độ buổi tối đa theo phía chiếu).

*

Hình 4.Cấu trúc phía trên rốn phổi cùng trung thất.

Bảng 1. . Trị số đậm độ hình ảnh của những cấu trúc theo đơn vị Hounsfield.

*

*
*

Hình 5. Hình trái:Cửa sổ trung thất: độ rộng cửa sổ (W): 350-500 HU, trung trung tâm cửa sổ (C): 30-50 HU. Hình phải: Cửa sổ phổi: phạm vi cửa sổ 1000-1500 HU, trung tâm cửa ngõ sổ: 600-700 HU.

*

Hình 6.Cửa sổ xương: độ rộng hành lang cửa số 1000-1500 HU, trung trung ương cửa ngõ sổ: 30 HU.

1.2. Giải phẫu CTscan ngực

- Các lát cắt cửa số trung thất:

+ 1. Khớp ức đòn;

+ 2. Tĩnh mạch thân cánh tay đầu (T)

+ 3. Cung động mạch chủ;

+ 4. Cửa sổ truất phế chủ;

+ 5. Động mạch phổi (T);

+ 6. Thân và cồn mạch phổi (P);

+ 7. Nhĩ (T);

+ 8. Các buồng tim;

+ 9. Khoang sau chân hoành.

*

Hình 7.Lát cắt theo đường ngang nút khớp ức đòn: Có 5 quan trọng gồm 3 đụng mạch phía sau: rượu cồn mạch bên dưới đòn (s); hễ mạch cảnh (c); cồn mạch thân cánh tay đầu (b); cùng 2 tĩnh mạch phía trước thân cánh tay đầu phải trái (bv hình trái cùng v hình phải). T: khí quản ngại, e: thực quản; cl: xương đòn; m: xương ức.

*

Hình 8.A: tĩnh mạch cổ bên trong bên phải; B: Động mạch chình họa phải; C: khí quản; D: Xương ức; E: Khớp thuộc đòn; F: Xương đòn; G: Tĩnh mạch cổ trong bên trái; H: Động mạch dưới đòn trái; I: Động mạch chình ảnh trái; Đốt sống sườn lưng 2-3; K: Động mạch bên dưới đòn phải; L: Gai xương bẫy vai, M Đầu ngoài xương bẫy vai.

*

Hình 9.Lát cắt theo đường ngang nấc tĩnh mạch máu thân cánh tay đầu trái: Ibv: Tĩnh mạch cánh tay đầu tráichạy ngangtrước, qua cần phù hợp với nhánh đề xuất (R) tạo thành tĩnh mạch máu công ty bên trên. T: thực quản ngại, b: thân ộng mạch cánh tay đầu phải; c: rượu cồn mạch chình ảnh trái; s: hễ mạch dưới đòn trái.

*

Hình 10.A: Xương ức; B: Động mạch chình ảnh phải; C: Động mạch chình ảnh trái; D: Động mạch bên dưới đòn trái; E: Thực quản; F: Đốt sống lưng sản phẩm 3; G: Khí quản; H: Xương bả; I: Động mạch dưới đòn phải; J: Tĩnh mạch cánh tay đầu (Brachiocephalic) mặt phải.

*
*

Hình 11.Hình trái: Lát cắt ngang mức cung cồn mạch nhà (ARCH). ARCH: cung ĐM chủ; S: tĩnh mạch máu nhà trên; T: Khí quản; e: thực quản ngại.Hình phải: Lát cắt theo đường ngang nút hành lang cửa số truất phế nhà. Cửa sổ truất phế chủ là địa chỉ thân cung hễ mạch chủ cùng đụng mạch phổi trái. Có vài hạch nhỏ sinh sống vùng này (mũi tên). Tĩnh mạch Azygos chạy vùng sau ra trước cạnh bắt buộc khí quản ngại vào tĩnh mạch nhà bên trên. AA: cồn mạch công ty lên, DA: cồn mạch công ty xuống, S: rượu cồn mạch dưới đòn.

*

Hình 12.A: Tĩnh mạch cánh tay đầu (Brachiocephalic) bên phải; B: thân rượu cồn mạch cánh tay đầu đề nghị (Brachiocephalic); C: Xương ức; D: Tĩnh mạch cánh tay đầu (Brachiocephalic) mặt trái; E: Động mạch cảnh trái; F: Động mạch dưới đòn trái; G: Thực quản; H: đốt sống sườn lưng T3-4; I: Khí quản.

*

Hình 13.Cửa sổ truất phế chủ. ARCH: cung rượu cồn mạch công ty, S: hễ mạch bên dưới đòn đề nghị, T: khí quản, e: thực quản lí, AA: động mạch chủ lên, DA: đụng mạch công ty xuống, PA: thân rượu cồn mạch phổi, LPA: đụng mạch phổi trái.

*

Hình 14.A: Tĩnh mạch nhà trên; B: phần trên xương ức; C: Quai đụng mạch chủ; D: Đốt lưng T4; E: Thực quản; F: Khí quản.

*
*

Hình 15.Hình Trái:Lát cắt theo đường ngang nấc hễ mạch phổi trái. LPA: hễ mạch phổi trái tạo nên thành bờ trái trung thất. AA: hễ mạch công ty lên; PA: thân hễ mạch phổi. AA: động mạch chủ lên; S: đụng mạch dưới đòn; DA: đụng mạch công ty xuống.Hình Phải:Lát cắt ngang nút hễ mạch phổi cần với thân rượu cồn mạch phổi (MPA) chạy sang trọng buộc phải vùng phía đằng sau rượu cồn mạch nhà lên (AA). RPA: cồn mạch phổi phải. DA: rượu cồn mạch chủ xuống. Mũi tên chỉ các hạch.

*

Hình 16. A: Tĩnh mạch nhà trên; B: Động mạch công ty lên; C: Phần phải chăng của xương ức; D: Cửa sổ nhà phổi; E: Thực quản; F: Động mạch nhà xuống; G: Đốt sống lưng T4-5; H: Khí cai quản.

*
*

Hình 17.Hình Trái:Lát cắt ngang nấc nhĩ trái. MPA: thân hễ mạch phổi; RA: nhĩ phải; LA: nhĩ trái; AA: động mạch nhà lên.Hình Phải:Lát cắt theo đường ngang nút 4 buồng tim. Thấy các buồng tyên ổn. Màng không tính tyên ổn chế tạo mặt đường mờ giữa nhì lớp mỡ (mũi thương hiệu M).

*

Hình 18.A: Tĩnh mạch nhà trên; B: Động mạch chủ lên; C: Xương ức phần cuối; D: Thân hễ mạch phổi; E: Động mạch phổi trái; F: Phế cai quản gốc trái; G: Động mạch chủ xuống; H: Xương đốt xương sống T5-6; I: Tĩnh mạch Azygos; J: Thực quản; K: Carina; L: Phế quản lí nơi bắt đầu phải; M: Động mạch phổi yêu cầu.

*

Hình 19.A: Tĩnh mạch công ty trên; B: Động mạch chủ lên; C: Thân cồn mạch phổi; D: Tĩnh mạch phổi trái; E: Động mạch phổi trái; F: Động mạch chủ xuống; G: Xương đốt sống T6-7; H: Tĩnh mạch Azygos; I: Thực quản; J: Động mạch phổi cần.

*

Hình 20.A: Nhĩ phải; B: Gốc rượu cồn mạch chủ; C: Thân rượu cồn mạch phổi; D: Thất trái; E: Tĩnh mạch phổi trái; F: Động mạch công ty xuống; G: Xương đốt sống T7-8; H: Tĩnh mạch Azygos; I: Thực quản; J: Góc dưới xương bả vai; K: Nhĩ trái.

*

Hình 21.A: Tĩnh mạch nhà trên; B: Nhĩ phải; C: Thất phải; D: Mũi xương ức; E: Vách liên thất; F: Thất trái; G: Nhĩ trái; H: Động mạch chủ xuống; I: Xư

*

Hình 22.A: Tĩnh mạch nhà trên; B: Nhĩ phải; C: Van 3 lá; D: Màng bên cạnh tim; E: Thất phải; F: Vách liên thất; G: Thất trái; H: Nhĩ trái; I: Động mạch nhà xuống; J: Xương đốt xương sống T9-10; K: Thực quản; L: Đỉnh cơ hoành phải.

*
*

Hình 23.Hình trái:Lát cắt ngang nấc khoang sau chân hoành. Các đầu mũi thương hiệu là chân cơ hoành dính vào thành bụng sau. E: thực quản; DA: rượu cồn mạch công ty xuống.HìnhPhải:Cây phế cai quản với các lát giảm cơ bản giúp điều tra phổi.

*
*

Hình 24.Hình trái:Lát cắt ngang nút cung rượu cồn mạch chủ.Hình Phải:Lát cắt theo đường ngang mức Carina.

*
*

Hình 25.Hình trái:Lát cắt ngang mức cồn mạch phổi trái.Hình phải:Lát cắt ngang nút động mạch phổi đề nghị.

*
*

Hình 26.Hình trái:Lát cắt theo đường ngang nấc nhĩ trái.Hình phải:Lát cắt theo đường ngang nấc những phế quản ngại phân thùy đáy.

2. Một số bệnh lý phổi

*
*

Hình 27.

Xem thêm: Bản Nhạc Piano Nơi Này Có Anh Sheet Music For Piano (Solo), Nơi Này Có Anh « Khuyến Nhạc

Hình trái:Viêm phổi đông quánh.Hình Phải:Phế quản lí phế viêm bởi tụ cầu.

*
*

Hình 28.Hình trái:Viêm phổi vày virut.Hình phải:Abcès phổi (Ab)

*

Hình 29.Mủ màng phổi (hình trái), Abcès phổi (Ab) (hình phải).

*
*

Hình 30.Hình trái:Hình abcès phổi (2).Hình phải:U phổi hoại tử chính giữa tạo ra thành hang.

*

Hình 31.Các dạng tổn tmùi hương tế bào kẽ phổi.

*
*
*

Hình 32.Hình trái:Dày vách liên tè thùy (mũi tên ngắn), trơn tru trơn cộng cùng với dạng kính mờ (mũi tên dài) ngơi nghỉ người mắc bệnh suy tyên xung máu.Hình thân và phải:Hình ảnh xơ phổi vô cnạp năng lượng.

*
*

Hình 33.Hình trái:Khí cạm (Air trapping). Khí cạm phi lý tổng thể hay một trong những phần phổi thì thlàm việc ra vì tắc đường dẫn khí giỏi không bình thường về độ giãn nở phế truất nang (mũi tên).Hìnhphải:Bóng khí (Bullae). Một vùng khí truất phế thũng bờ rõ, 2 lần bán kính vài ba cm, vách bên dưới 1milimet, bóng khí dưới màng phổi là do khí phế thũng dưới màng phổi tụ lại.

*
*
*

Hình 34.Hình trái:Bệnh Sarcoidosis, hình tổ ong (honeycomb), nang (cystic), xơ hóa (fibrosis).Hình giữa cùng phải:Đóng vôi vào hamartoma.

*
*
*

Hình 35.Hình trái: Đóng vôi vào dịch u hạt ôn hòa (Granuloma).Hình giữa:Ung tlỗi phổi nước ngoài biên, khối u bờ không đông đảo hình tua gai, co kéo màng phổi.Hình phải:Mạch ngày tiết mang đến U (Rigler’s Umbilical sign).

*
*

Hình 36.Hìnhtrái:Ung tlỗi phổi, bờ không những hình tua gai (đầu mũi tên), co kéo màng phổi và tương quan cho phế quản ngại (mũi tên).Hình phải:Kân hận U tất cả đậm độ ko đồng điệu vì hoại tử (ung thư tế bào to kỉm biệt hóa).

*

Hình 37.Ung tlỗi phổi xâm lấm trung thất, tĩnh mạch công ty trên (đầu mũi tên black dài), động mạch phổi bắt buộc (đầu những mũi tên ngắn), thực quản lí bị chèn lấn eo hẹp lại (mũi tên đen).

*
*

Hình 38.Ung tlỗi gan di cnạp năng lượng phổi ở một người bệnh nam 41 tuổi (hình thả trơn bay).

*
*

Hình 39.Hình trái:Bức Ảnh kẹ các thùy phổi nên.Hình phải:Bức Ảnh gạnh các thùy phổi trái.

*

Hình 40.Xẹp thùy bên trên phổi trái.

*
*

Hình 41.Hình trái:Xẹp thùy dưới phổi trái.Hình phải:Xẹp thùy bên trên phổi phải.

*

Hình 42.Xẹp thùy giữa phổi phải.

*
*

Hình 43.Hình trái:Khí truất phế thũng trung trung ương tè thùy.Hình phải: Khí phế thũng toàn tè thùy.

*
*

Hình 44.Hình trái:Giãn truất phế cai quản ngoại hình ống cùng với dấu hiệu “mặt đường ray” (tram line’ sign).Hình Phải:Giãn phế truất quản ngoại hình ống (cylindrical bronchoestasis).

*
*

Hình 45.Hình trái:Tắc đụng mạch phổi cũ (mũi tên).Hình phải:Tắc rượu cồn mạch phổi kèm nhồi ngày tiết phổi.

3. Một số bệnh lý trung thất

*
*

Hình 46.Hình trái:Viêm trung thất (mediastinitis): mất mỡ thừa trung thất, gồm đậm độ khí (a), tăng viền sáng (mũi tên trắng).Hình phải:U tuyến ức (thymoma) đường kính 2cm, không xâm lấn, bệnh nhân bị nhược cơ.

*
*

Hình 47.Hình trái:Phình cồn mạch nhà ngực tất cả tiết khối hận.Hình phải: Bóc bóc cồn mạch chủ týp A (mũi tên).

*
*

Hình 48.Hình trái:Khối U trung thất thân khiến dong dỏng thực quản dưới cùng giãn thực quản lí sinh sống lát giảm qua Carimãng cầu khí quản ngại sống phlặng ko tiêm thuốc cản quang quẻ.Hình phải:. Khối u trung thất của thuộc bệnh nhân bên trên cũng làm việc lát cắt qua Carimãng cầu khí quản cơ mà tất cả tiêm dung dịch cản quang.

4. Một số bệnh án màng phổi

*
*

Hình 49.Hình trái:Tràn dịch màng phổi trái tự do (E).Hình phải:Mủ màng phổi đề nghị khu vực trú (E).

*

Hình 50.Tràn khí màng phổi đề nghị (P).

5. Một số bệnh tật thành ngực

*
*

Hình 51.Hình trái:Viêm xương tủy xương (mũi tên).

Xem thêm: 2 Cách Làm Giấm Táo Và Giấm Chuối Trong Vắt Đơn Giản Tốt Cho Sức Khoẻ

Hình phải:Bệnh Kahler. Xương sườn bị hủy diệt (mũi tên).


Chuyên mục: Blogs