Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm

... 2……………………………………3……………………………………4……………………………………5…………………………………… Biên bản dứt hồi … giờ … phút … cùng ngày. Trường Yên, ngày tháng năm 2008. THAY MẶT BAN KIÊM PHIẾU ...

Bạn đang xem: Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm


*

*

... tháng … năm 20…BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUBầu cử cấp cho uỷ Chi bộ ………………… khoá ………… (nhiệm kỳ ………….)1/- Đại hội Chi cỗ ………… , vào phiên họp ngày …/…/20… đang bầucử cung cấp uỷ bỏ ra cỗ khoá …. (nhiệm kỳ ….), ... Số vắng ngắt mặt lúc thai cử: ….6/- Phiếu bầu: Số phiếu phát ra …. , thu vào ….7/- Kết trái kiểm phiếu rõ ràng nlỗi sau (xếp trang bị trường đoản cú nhỏng vào phiếu bầu)Họ với thương hiệu, số phiếu có được, tỷ lệ % đối với ... tên: …………………….;Số phiếu đạt: ……….…tỷ lệ…… …%- Họ cùng tên: …………………….;Số phiếu đạt: ……….…tỷ lệ…… …%- Họ cùng tên: …………………….;Số phiếu đạt: ……….…tỷ lệ…… …%- Họ cùng tên: …………………….;Số phiếu đạt: ……….…tỷ...

Xem thêm: Cách Sống Tối Giản Cuộc Sống Của Tôi, Bốn Cách Tối Giản Cuộc Sống Của Tôi


*

*

*

... Phú lục 8 Mẫu biên bản kiểm tra công tác bảo đảm an toàn môi trường(Ban hành đương nhiên Thông bốn số 01/2012/TT-BTNMT ngày ... cùng kiểm tra, xác thực Việc thực hiện đề án bảo đảm môi trường chi tiết; lập với đăng ký đề án đảm bảo an toàn môi trường xung quanh đối chọi giản)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc BIÊN BẢN ... BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCăn uống cứ đọng Luật Bảo vệ môi trường thiên nhiên ngày 29 tháng 11 năm 2005;Đoàn kiểm tra theo Quyết định số … ngày … mon … năm 20 của (tên cơ sở) về câu hỏi kiểm tra...

Xem thêm: 5 Bước Rửa Mặt Đúng Cách Rửa Mặt Sạch Và Siêu Đẹp, 5 Bước Rửa Mặt Đúng Cách Dành Cho Mọi Loại Da


... sung, sửa chữa)………. Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu lại trên Đơn vị đăng kiểm xe pháo cơ giới 01 bản với giao mang lại cơ sở xây đắp tôn tạo 01 bạn dạng. Đăng kiểm viên 1 (ký tên) Đăng kiểm viên 2 (cam kết ... (Đơn vị đăng kiểm ) đã thực hiện kiểm tra quality an ninh chuyên môn và bảo vệ môi trường thiên nhiên xe cộ cơ giới tôn tạo nlỗi sau: 1. Thành phần kiểm tra gồm: - Đăng kiểm viên 1:…………………… - Đăng kiểm viên ... MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO (Ban hành...

Chuyên mục: Blogs