Biên bản bàn giao đất trên thực địa

Tải mẫu biên phiên bản giao khu đất trên thực địa phát hành dĩ nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Sở trưởng Sở Tài nguim và Môi ngôi trường

Mẫu biên bạn dạng giao khu đất bên trên thực địa ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 30/2014/TT-BTNMT của Sở trưởng Bộ Tài nguim và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đc lập – Tự vị – Hạnh phúc

———————–

 

BIÊN BẢN GIAO ĐẤT TRÊN THỰC ĐỊA

Thực hiện tại Quyết định số ……………..ngày ……tháng…..năm của Ủy ban nhân dân……….về vấn đề giao đất/thuê đất, lúc này ngày ….. , trên ………., nguyên tố gồm:

I. Đại diện cơ hậu sự nguyên ổn với môi trường:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao đất trên thực địa

II. Đại diện Ủy ban dân chúng xã/phường/thị trấn…

……………………………………………………………………………………………………………………..

III. Bên được trao đất bên trên thực địa:

………………………………………………………………………………………………………………………

*

IV. Các bên thực hiện giao đất, cụ thể nhỏng sau:

1. Giao nhận thửa đất số……tờ phiên bản vật dụng số…………tại ………………cho (thương hiệu người sử dụng đất) nhằm áp dụng vào mục tiêu ……………

2. Giao dìm đất theo các mốc giới, tinh ma giới thửa đất, diện tích…m2 bên trên thực địa xác định theo tờ trích lục phiên bản thiết bị địa thiết yếu (hoặc tờ trích đo địa chính) số…., tỷ lệ… vày … …….. lập ngày …tháng…năm….và được … đánh giá, gồm:

……………………………………………………………………………………..………………………………….;

……………………………..……………………………………………………………………………………..…..

Xem thêm: Mahaveer Soap Factury In Zauba Thuế Nhập Khẩu, Găng Tay Nhựa Hs Code Zauba Của Túi Ambu

3. Biên phiên bản lập hồi…. giờ… phút ít cùng trong ngày, vẫn gọi đến các bên tham gia cùng nghe, nhất trí thông qua ký kết thương hiệu tiếp sau đây.

Xem thêm: Hướng Dẫn 2 Cách Tắt Nút Kết Bạn Trên Facebook, Hướng Dẫn Cách Ẩn Nút Kết Bạn Trên Facebook

Biên phiên bản này lập thành … bản gồm giá trị tương đồng, gửi …………………/.


Chuyên mục: Blogs