Bàn inox vuông

*
Bàn ăn uống cơm trắng công nghiệp inox
*
B9: Bàn inox chân thắt chặt và cố định 0.6*1.4m, dày 0.8mm, cao 0.75m B7a: Bàn inox tròn 1.2m, xếp 3, thực hiện ống phi 32x0.6mm, phương diện dày 0.6mm
*
B6: Bàn tròn xếp inox : cạnh vuông, đường kính 1,2m , ống 32x0.8mm, khía cạnh 0.8milimet
*
Bàn inox
*
B3a: Bàn xếp inox Chữ Nhật : 0.7x1.2m, ống D32x0.5milimet, khía cạnh 0.5milimet
*
B3: Bàn xếp inox Chữ Nhật: 0.7x1.2m, ống D32x0.9milimet, phương diện 0.9milimet.
*
B2a: Bàn xếp inox chữ nhật: 0.6x1.0 (m), ống 32x0.6mm, khía cạnh 0.6mm
*
B2: Bàn xếp inox chữ nhật: 0.6x1.0 (m), ống 32x0.8milimet, mặt 0.8milimet, cao 0.75m
*
Bàn Ăn Inox
*
Bàn xếp inox chữ nhật 0.7x1.2m - inox 304
*
Bàn Chữ Nhật Inox
*
Bàn tròn inox cao cấp - đường kính 1.2m
*
Bàn inox chữ nhật chân cố định
*
Bàn tròn xếp 3 - inox 304 cao cấp
*
Bàn tròn inox 304 cao cấp
*
B4: Bàn Tròn 1,2m inox : xếp, ống 32x0.5mm , khía cạnh dày 0.5mm
*
B7:Bàn inox tròn 1,2m ; Xếp 3 ; ống 32x0.8mm; khía cạnh 0.8mm
*
B14: Bàn sơ chế inox
*
B10: Bàn inox gồm móc treo ghế B7:Bàn inox tròn 1,2m ; Xếp 3 ; ống 32x0.8mm; phương diện 0.8milimet B7a: Bàn inox tròn 1.2m, xếp 3, sử dụng ống phi 32x0.6milimet, mặt dày 0.6mm
*
B6: Bàn tròn xếp inox : cạnh vuông, 2 lần bán kính 1,2m , ống 32x0.8mm, khía cạnh 0.8milimet
*
B5: Bàn tròn xếp inox : cạnh vuông, 2 lần bán kính 1,2m , ống 32x0.6mm, mặt 0.6milimet
*
B4: Bàn Tròn 1,2m inox : xếp, ống 32x0.6milimet , mặt dày 0.6milimet
*
Bàn tròn inox 2 lần bán kính 1m4 - dày 1milimet, inox 304,B4C:
*
B2: Bàn xếp inox chữ nhật: 0.6x1.0 (m), ống 32x0.8milimet, phương diện 0.8milimet, cao 0.75m
*
B2a: Bàn xếp inox chữ nhật: 0.6x1.0 (m), ống 32x0.6mm, mặt 0.6milimet
*
B3: Bàn xếp inox Chữ Nhật: 0.7x1.2m, ống D32x0.9mm, phương diện 0.9mm.
*
B3a: Bàn xếp inox Chữ Nhật : 0.7x1.2m, ống D32x0.6milimet, khía cạnh 0.6mm
*
B11: Bàn vuông inox 1x1m: ống D32x0.9milimet, khía cạnh 0.9milimet.
*
Bàn công nghiệp inox B12 - inox 304
*
Bộ bàn và ghế inox 304
*
Bàn Tròn Inox 304 cao cấp, Đường Kính 1m4
*
Bàn Xếp Inox
*
Bàn inox 304

Chuyên mục: Blogs